10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Link 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)