120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

Link 120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bộ tài liệu này tổng hợp 120 bài luyện thi Violympic Toán lớp 5 của những năm trước, bạn được phép tải xuống và luyện thi Violympic ngay nhé.


CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

Bài số 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đấy có giá trị bằng 2/5
Trả lời:
Phân số đấy là: 30/75

Bài số 2: Tìm đôi số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.
Giải: Hai số tự nhiên liên tục có tổng bằng 2011 là:
( 2011 + 1 ) : 2 = 1006
( 2011 - 1 ) : 2 = 1005
Vì khoảng giữa có 9 số chẵn phải ta có:
Số bé là : 1005 – 9 = 996
Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

Bài số 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
Giải: Hai số tự nhiên liên tục có tổng là 571của nó là:
Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286
Số nhỏ là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285
Vì có 18 số chẵn ở giữa phải ta có:
Số lớn đấy là: 286 + 18 = 304
Số nhỏ đấy là : 285 – 18 = 267
Đáp số: 267 và 304

Bài số 4: Tìm số bị chia và số chia đó.
Bài giải:
Gọi số chia là x theo bài toán ta có:
( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97
Vậy số bị chia là:
( 97 x 3 ) + 24 = 315
Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

Bài số 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có những chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 20 là số nào?
Bài giải:
Số tự nhiên đấy là: 389

Bài số 6: Tìm đôi số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.
Trả lời:
Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267
Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
***********
BÀI SỐ 7: Tìm đôi số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.
Trả lời:
Số nhỏ là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474
Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525

Bài số 8: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đấy bằng 215 và biết phân số đấy có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)
Trả lời:
Phân số đấy là: 86/129

Bài số 9: Biết trung bình cộng của đôi số bằng 185 và biết số lớn hơn số nhỏ 24 đơn vị. Tìm đôi số đó.
Trả lời:
Số nhỏ là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173
Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197

Bài số 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.
Trả lời:
So đo chiều rộng là: 26 cm
Số đo chiều dài là: 34 cm

Bài số 11: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đấy bằng 86.
Trả lời:
Phân số đấy là: 17/69

Bài số 12: Một ô tô trong 3 giờ chạy được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đấy chạy dược bao nhiêu km?
Trả lời:
Trong 5 giờ ô tô đấy chạy được: 225km

Bài số 13: Hiệu của đôi số bằng 85. Tỉ số của đôi số đấy là 3/2. Tìm đôi số đó.
Trả lời:
Số nhỏ là: 170
Số lớn là: 255

Bài số 14: Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đấy chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.)
Trả lời:
Số tiền trong 10 ngày công nhân đấy làm được: 1500000 đồng

Bài số 15: Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.
Trả lời:
Số đo chiều dài là: 57cm
Số đo chiều rộng là: 38cm

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link 120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)