35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Link 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán chính thức:

Tải về máy (728,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán có đáp án chạy kèm, hỗ trợ những em học sinh lớp 5 củng cố lại kiến thức, để làm bài thi vào lớp 6 đạt kết quả cao. Mời những em với tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 


Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Câu 1: Cho một vài tự nhiên. Nếu như thêm 28 đơn vị vào ¼ số đấy ta được số mới gấp 2 lần số tự nhiên đó. Số tự nhiên đấy là:...........

Câu 2: Nam và Tài gặp hẹn gặp mặt lúc 8 giờ 50 phút. Nam xuất hiện vị trí hẹn lúc 8 giờ 35 phút còn Tài xuất hiện muộn mất 15 phút. Nam nên chờ đợi Tài số phút là:……….. phút.

Câu 3: Có 3 thùng dầu. Thùng thư nhất có 10,5l, thùng thứ đôi có nhiều hơn thùng đầu tiên 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong đôi thùng đầu. Cả ba thùng có số lít dầu là………

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD được chia thành 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật (hình vẽ). Biết chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 144 cm, chu vi hình chữ nhật EBCG gấp 4 lần chu vi hình vuông AEGD. Tính chu vi 2 hình nhỏ?

Chu vi hình vuông AEGD là:……………..; chu vi hình chữ nhật EBCG là:

35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Hướng dẫn chấm bài kiểm tra khảo sát

Câu 1: 2 điểm

Giải:

Ta coi ¼ số đấy là 1 phần bằng nhau thì số đấy gồm 4 phần bằng nhau.
Lúc thêm 28 đơn vị vào 1 phần bằng nhau đấy ta được số mới gồm 8 phần bằng nhau.
28 đơn vị tương ứng cùng số phần bằng nhau là:
8 – 1 = 7 (phần)
Giá trị một phần là:
28 : 7 = 4
Số tự nhiên đấy là: 4 x 4 = 16

Câu 2: 2 điểm

Giải:

Nam xuất hiện trước thời gian từng hẹn số phút là:
8 giờ 50 phút – 8 giờ 35 phút = 15 (phút)
Nam nên chờ đợi Tài số phút là:
15 phút + 15 phút = 30 (phút)

Câu 3: 2 điểm

Giải:

Số lít dầu có trong thùng thứ đôi là:
10,5 + 3 = 13,5 (lít)
Số lít dầu có trong thùng thứ ba là:
(10,5 + 13,5) = 12 (lít)
Số lít dầu có trong cả ba thùng là:
10,5 + 13,5 + 12 = 36 (lít)

Câu 4: 2 điểm

Giải:

Theo hình vẽ ta có:

Vì EG bằng BC và cũng bằng cạnh AE phải chu vi hình chữ nhật bé bằng tổng độ dài đôi chiều dài của hình chữ nhật lớn. Hai lần chiều dài hình chữ nhật lớn gấp 4 lần chu vi hình vuông, tức là gấp 16 lần độ dài cạnh hình vuông, hoặc chiều dài hình chữ nhật lớn gấp 8 chiều rộng.

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 144 : 2 = 72 (cm)
Cạnh hình vuông dài là: 72 : (8+1) = 8 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật lớn là: 72 – 8 = 64 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật bé là: 64 – 8 = 56 (cm)
Chu vi hình vuông là: 8 x 4 = 32 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (56 + 8) x 2 = 128 (cm)
Chu vi hình vuông AEGD là: 32 cm; chu vi hình chữ nhật EBCG là: 128 cm.

Tải file định dạng Doc hay PDF để tham khảo 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán


Link 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán mới nhất:

Tải về máy (728,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)