39 bài Toán nâng cao lớp 2

Link 39 bài Toán nâng cao lớp 2 chính thức:

Tải về máy (128,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Tổng hợp 39 bài Toán nâng cao lớp 2 là tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo và những học sinh khá, giỏi. Bài tập Toán nâng cao lớp 2 gồm những dạng bài tập tìm x, tính nhanh, tìm hình...sẽ hỗ trợ những em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức sẵn sàng cho những kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 2.

180 bài toán căn bản và nâng cao lớp 2

Bài tập ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2

Bài tập luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2


Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Bài 1: Tìm x biết: 

a)x + 39 + 19 = 87 + 9
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
b) x – 26 = 75 – 17
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
c) 45 + 47 – x = 59 + 9
.............................................
.............................................
.............................................

Bài 2: Tính nhanh

a) 17 + 25 + 13 + 45

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

b) 24 + 18 + 26 + 22

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

c) 50 + 17 + 13 + 20

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

 

b) Điền số thích hợp vào ô trống

Số hạng536 490490
Số hạng342536205 
Tổng 878 695

 

Số bị trừ989 989 
Số trừ576576 430
Hiệu 413413786

Bài 3: Tấm vải trắng dài 56 m và ít hơn tấm vải hoa 18 m. Hỏi cả 2 tấm vải dài bao nhiêu mét?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bài 4: Cho hình vẽ

39 bài Toán nâng cao lớp 2

a) Ở hình tam giác ΔABE có những tam giác:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG có thêm những tam giác:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm những tam giác:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

d) Số tam giác có tất cả là:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tài liệu vẫn có, mời những bạn tải xuống để xem tiếp


Link 39 bài Toán nâng cao lớp 2 mới nhất:

Tải về máy (128,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)