80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2

Link 80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 chính thức:

Tải về máy (114,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 hỗ trợ những em ôn luyện, củng cố kiến thức thật tốt để sẵn sàng cho kỳ thi học sinh giỏi đạt hiệu quả cao. Mời những em với tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

20 bài Toán đếm hình lớp 2

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 


80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2

Bài 1: Cô giáo mua cho lớp một vài đùm bánh và một vài đùm kẹo, tất cả là 45 gói. Sau đấy cô giáo lấy ra 6 đùm bánh để đổi lấy 10 đùm kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?

Bài 2: Hai lớp 2A và 2B được chạy thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để chia thành đôi đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A thành lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B thành lớp 2A. Khi này mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi ban đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và trâu cộng lại. Hỏi trê bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu con trâu? Tất cả có bao nhiêu con?

Bài 4: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ từng bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi ban đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại?

Bài 5: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng cùng tuổi con là bao nhiêu?

Bài 6: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi Bạn Mai bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Mai hơn Tùng 2 tuổi và yếu Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi đặc biệt mấy tuổi?

Bài 8: Hôm nay là thứ đôi ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sn của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sn của Minh là ngày mấy của tháng 5, vào ngày thứ mấy trong tuần? Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 - 5 vào thứ tư. Em có biết năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sn Bác 19 - 5 vào thứ mấy trong tuần?

Bài 9: Bạn Mai có ý định biết ngày kđôi giảng năm học 5 - 9 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho hay " ngày 25 -9 là vào thứ hai". Em có thể hỗ trợ bạn Mai biết ngày kđôi giảng là thứ mấy trong tuần không?

Bài 10: Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận được ở cùng bà vừa đúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận xuất hiện nhà bà vào thứ mấy trong tuần?

Bài 11: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé?

Bài 12: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu hai tai thỏ, bao nhiêu chân thỏ?

Bài 13: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn lại 8 viên bi xanh.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 14: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có đôi chữ số và số lẻ nhỏ nhất có một chữ số?

Bài 15: Thầy giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 4 quyển. Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển?

Bài 16: Nếu như Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu viên bi?

Bài 17: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Nên viết phép trừ đó?

Bài 18: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 19: Từ 9 giờ sáng xuất hiện 3 giờ chiều, kim dài và kim ngắn gặp mặt mấy lần? Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ bé nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 20: Hiệu 2 số là số lẻ bé nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số. Tìm số bị trừ?

Tải file PDF hay DOC để tham khảo chi tiết.


Link 80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 mới nhất:

Tải về máy (114,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)