Abbreviations.com - website học tiếng Anh bổ ích Online

Link Abbreviations.com - website học tiếng Anh bổ ích Online chính thức:


Abbreviations.com - website học tiếng Anh xẻ ích

Bạn có từ viết tắt có ý định biết từ gốc là gì hay ngược lại, hoặc bạn có định nghĩa của từ mà chưa biết từ đấy là gì thì website này sẽ hỗ trợ bạn.

Bạn có thể tìm trên Search Acronyms & Abbreviation, tiếp đấy tìm theo mục đích Abbreviation > word (có từ viết tắt – tìm từ gốc), Word > Abbreviation (có từ gốc – tìm từ viết tắt), Word in definition (tìm từ ngày có sẵn định nghĩa).

Tất cả đều thuận lợi cho bạn khi website ko yêu cầu bạn nên nhập chính xác, nó sẽ liệt kê cho bạn tất cả những gì chứa từ bạn phải tìm. Bên góc nên của kết quả, rê chuột xuất hiện từ definition, bạn sẽ nhìn được định nghĩa của từ. Bạn tìm từ bằng bảng chữ cái, hay những nhóm từng được chia sẵn, như Computing, Internet, International,…Bấm Just Added để biết thêm từ mới được thêm vào website.
Theo TTO


Link Abbreviations.com - website học tiếng Anh bổ ích Online mới nhất: