AcronymFinder Online

Link AcronymFinder Online chính thức:


AcronymFinder

Bạn có ý định hiểu rõ những từ viết tắt thông dụng như: NATO, FIFA, WTO, FAO… là gì và ý nghĩa của chúng là như vậy nào, địa danh ảnh hưởng xuất hiện những từ viết tắt này...Trang web hiện đang lưu trữ hơn 4 triệu từ viết tắt thông dụng trong vô vàn lĩnh vực: khoa học, viễn thông, điện tử, y tế, máy tính, kinh tế… sẽ hỗ trợ bạn tra cứu nhanh khi cần.

Chỉ cùng một thao tác nhập từ cần tra khi vào trang web, sau đấy chọn abbreviation để tra cứu từ viết tắt của từ vừa nhập hay chọn Location để tìm địa danh ảnh hưởng xuất hiện từ viết tắt đó. Kết quả sẽ được phân loại theo những đề tài và được đánh số sao (Rank) cho hay từ vừa nhập có mức độ thông dụng ra sao.
Theo Thanh niên


Link AcronymFinder Online mới nhất: