Adobe ConnectNow Online

Link Adobe ConnectNow Online chính thức:


Adobe ConnectNow

Adobe ConnectNow là phần mềm hội nghị trực tuyến, cung cấp những tính năng như hội nghị qua video, chat pod (gửi tn xuất hiện một hoặc toàn nhóm), tạo riêng một chỗ ở liên kết web để chỉ cần nhóm hội nghị, share giao diện máy tính cùng nhóm hội nghị, điều khiển máy tính của thành viên trong nhóm hội nghị và kết hợp âm thanh vào trong hội nghị.

Adobe ConnectNow còn có bản Pro dành cho những doanh nghiệp, gia tăng số lượng thành viên tham gia nhóm hội nghị trực tuyến lên xuất hiện 1.500 với nhiều tính năng chuyên nghiệp khác.Adobe AIR
Theo Thanh Trực - Tuổi Trẻ Online (New4Hack)


Link Adobe ConnectNow Online mới nhất: