Adobe Story Plus Online

Link Adobe Story Plus Online chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Phần mềm Adobe Story Plus giúp người sử dụng quản lý thời gian và kinh phí bằng những tool viết kịch bản screenwriting, làm thông báo, lập thời gian biểu mạnh mẽ, hiệu quả.Với Adobe Story Plus, người sử dụng có thể share SP và hợp tác trực tuyến cùng nhau; sử dụng lý lịch dữ liệu script để edit video nhanh trong Adobe Premiere Pro CS6.

Chức năng:

Kỹ thuật viết kịch bản
Hợp tác online với nhóm
Dẫn đầu khâu sản xuất tiến độ nhanh
Minh Lộc


Link Adobe Story Plus Online mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)