Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1

Link Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 chính thức:

Tải về máy (492,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 được biên tập bằng những hình ảnh sinh động sẽ tạo sự hứng thú cùng những bé, hỗ trợ những nhỏ ưa thích và học tốt môn tiếng Anh hơn. Quý giáo viên và quý phụ huynh có thể in tài liệu ra để những em sử dụng trên lớp hay luyện tập thêm tại nhà.

Bài tập Tiếng Anh lớp 1

Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 1, 2, 3

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào vị trí trống để làm xong những từ chỉ màu sắc và viết nghĩa của chúng.

1. Yell_w: ………………….. 6. Br_wn:……………………..

2. Bl_ck:……………………. 7. Pi_k:…………………………

3. Re_:……………………… 8. Gre_n:………………………

4. Or_nge:………………….. 9. Bl_e:…………………………

5. G_ey:…………………….. 10. Purp_e:…………………….

Bài 2: Viết từ cùng hình tương ứng:

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1

Câu 3: Nối đáp án đúng giữa 2 cột

1. Sốt

a. Backache

2. Ho

b. Flu

3. Đau răng

c. Broken leg

4. Đau bụng

d. Runny nose

5. Gãy chân

e. Cough

6. Sổ mũi

f. Headache

7. Cúm

g. Toothache

8. Đau lưng

h. Fever

Bài 4: Nối và tô màu:

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1


Link Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 mới nhất:

Tải về máy (492,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)