Bài tập toán có lời văn lớp 1

Link Bài tập toán có lời văn lớp 1 chính thức:

Tải về máy (275,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Bài tập toán có lời văn lớp 1

Bài tập toán có lời văn lớp 1 là 1 tài liệu học tập hoặc dành cho những em học sinh lớp 1. Thông qua những bài tập này, những em có thể làm tốt những bài tập toán được giao được hỏi dưới dạng câu văn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả học tập của mình. Ngoài ra việc luyện tập cùng những bài tập toán có lới văn lớp 1 còn hỗ trợ những em hình thành sự tư duy để có thể xử lý những bài tập ảnh hưởng xuất hiện những kiến thức rắc rối hơn về sau.

Bài tập toán lớp 1 căn bản và nâng cao

20 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Bài toán có lời văn lớp 1

Bài 1: Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả đôi bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 2: Dũng có 30 nhãn vở. Lúc cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Dũng từng cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 3: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 4: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 5: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh giỏi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 6: Nhà bạn Nam 6 con vịt 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 7: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi trước đấy Lan có bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 8:

 

bóng xanh: 10 quả

bóng đỏ: 8 quả

Tất cả: ...... quả

 Bài giải

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 9: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 10: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 11: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?

Tóm tắt

Anh có: ....... que tính

Em có: ........ que tính

Tất cả có:... que tính?

 Bài giải

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Bài 12: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả đôi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : .......học sinh 

Lớp 1B : ........ học sinh

Cả đôi lớp :... học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ......... học sinh

.................................................................

.........................................................

.........................................................

Bài 13: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn chạy học vẽ. Số bạn còn lại chạy học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát?

Bài giải ...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................

Bài 14: Lớp em có 22 bạn xếp loại rất và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại rất và giỏi?

Bài giải

...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................


Link Bài tập toán có lời văn lớp 1 mới nhất:

Tải về máy (275,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)