Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao

Link Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Bài tập toán lớp 1 căn bản và nâng cao

Bài tập toán lớp 1 căn bản và nâng cao là tài liệu hoặc dành cho những em học sinh lớp 1 thực hành, củng cố kiến thức và tăng hiệu quả học tập của mình. Tài liệu tổng hợp những bài tập toán lớp 1 sau đây được mtaive.com sưu tầm và tổng hợp kỹ lưỡng và hợp cùng tư duy của tất cả những em. Trong bài tập toán lớp 1 căn bản và nâng cao gồm có những bài tập ảnh hưởng xuất hiện số học và cả những bài tập ảnh hưởng xuất hiện hình học, điều này sẽ hỗ trợ những em học sinh phát triển năng lực học Toán một cách toàn diện.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

 Bài tập Toán Lớp 1

Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống

12  5  3 = 14                    32  30  2 = 4

14  4  1 = 11                    45  20  4 = 69

16  3  2 = 17                    84  10  3 = 71

Bài 2: Tìm 1 số biết là lấy số đấy cộng cùng 5 rồi trừ chạy 8 được kết quả là 11?

Bài 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

12 + 6  6 + 4 + 7                  30 + 40  80 - 20

15 + 0  15 - 0                       90 - 50   10 + 40

18 – 5  14 - 4 + 5                 70 – 40   90 - 60

0 + 10  10 + 0                      30 + 20  10 + 40

Bài 4: Nối phép tính cùng số thích hợp:

Bài tập toán lớp 1

Bài 5: Số?

Bài tập toán lớp 1

32 + 46 <  < 22 + 40

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng những số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo của hình vuông có những kết quả đều như nhau

 

 

14

 

23

 

32

14

 

Bài 7:

Bài tập toán lớp 1

Hình vẽ trên có .......................tam giác

Đấy là những tam giác ...........................;...............................;...................................

Bài 8: Cho hình vẽ:

Bài tập toán lớp 1

Hình vẽ trên có ........điểm. Các điểm đấy là:..............................................................

có .......... đoạn thẳng. Đấy là những đoạn thẳng .............................................

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

Bài tập toán lớp 1

Bài 10 *: Con gà mái của bạn An cứ mỗi tuần đẻ được 7 quả trứng. Hỏi con gà đấy từng đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 2 tuần?

Bài 11 *: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ông bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình từng về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi , Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết là An có 5 hòn bi.


Link Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)