Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II

Link Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II chính thức:

Tải về máy (281,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II là bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II năm 2018.

Tài liệu này sẽ hỗ trợ những giáo viên đang có ý định nâng ngạch giáo viên lên hạng III có thể tham khảo để có thêm được những kiến thức có ích, hỗ trợ những thầy cô tham khảo để hoàn thiện bài thu hoạch một cách dễ được đánh giá cao. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.


Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II

I. PHẦN MỞ ĐẦU

Qua các giai đoạn học tập và nghiên cứu và sự chỉ bảo, truyền đạt của những thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, tôi nắm bắt được những nội dung như sau:

Xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục, những mô hình trường học mới. Những mặt từng làm được và mặt hạn chế của những mô hình trường học đó. Vận dụng sáng tạo và đánh giá những kiến thức về giáo dục học, tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non vào thực tiễn giáo dục của bản thân và đồng nghiệp. Chủ động, tích cực phối hợp cùng đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non.

Nắm vững và ứng dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non; chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp với thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục kể chung và giáo dục mầm non kể riêng. Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục mầm non; chỉ bảo đồng nghiệp với thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục mầm non.

II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được Quý thầy, cô của truyền đạt những kiến thức và kỹ năng gồm những nội dung:

Chuyên đề 1. Quyết định hành chính nhà nước.

Chuyên đề 2. Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới.

Chuyên đề 3. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non.

Chuyên đề 4. Kỹ năng quản lý xung đột.

Chuyên đề 5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Chuyên đề 6. Xây dụng nhà trường thành cộng đồng học tập.

Chuyên đề 7. Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non.

Chuyên đề 8. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non.

Chuyên đề 9. Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục mầm non.

Chuyên đề 10. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong phát triển khả năng nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học.

Chuyên đề 11. Đạo đức của cán bộ quản lý trong xử lý những việc ở nhà trường mầm non và cộng đồng.

Đây là những nội dung hết sức xẻ ích và quan trọng cho người quản lí, giáo viên giảng dạy cho việc thực thi thử thách tại đơn vị đang công tác. Với 11 chuyên đề từng hỗ trợ cho học viên nhận thức được nhiều việc về lý luận và thực tiễn mới trong công tác dạy và học. Qua một thời gian học tập bản thân từng học hỏi được nhiều kiến thức xẻ ích, qua đấy mạnh dạn đưa ra một vài bài học nhằm phục vụ cho các giai đoạn công tác sau này nhưng do thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa được sâu và kinh nghiệm bản thân có hạn phải bài viết này bảo đảm còn những hạn chế, thực sự mong được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và những bạn để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

1. Nội dung chuyên đề 1: Quyết định hành chính nhà nước

1.1. Khái niệm quyết định quản lý hành chính nhà nước:

Là giấy tờ do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hay người có thẩm quyền trong những cơ quan, tổ chức đấy ban hành, chứa đựng những quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung cho những riêng tư, cơ quan, tổ chức hay quyết định về một việc cụ thể được vận dụng một lần đối cùng một hay một vài mục tiêu cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước.

Đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước:

Về đặc điểm chung

- Quyết định hành chính mang tính quyền lực nhà nước, được ban hành bởi nhiều chủ thể khác nhau nằm trong bộ máy nhà nước những cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, đòi hỏi nên đúng thẩm quyền mà pháp luật quy định. Các quyết định hành chính đều cần được thi hành.

- Tính pháp lý của quyết định hành chính.

- Quyết định hành chính được ban hành theo những hình thức và thủ tục do pháp luật quy định.

Về đặc điểm riêng:

- Tính dưới luật là được ban hành trên cơ sở luật.

- Quyết định hành chính do nhiều chủ thể ban hành.

- Quyết định hành chính mang tính chấp hành, điều hành.

- Quyết định hành chính ban hành theo thủ tục hành chính

- Quyết định hành chính có mục đích và nội dung đa dạng.

Vai trò của quyết định hành chính:

- Cụ thể những đạo luật của Quốc hội và những giấy tờ quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Điều chỉnh, quy định hay vận dụng biện pháp xử lý một việc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Góp phần tạo nền thói quen trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Góp phẩm duy trì sự yên ổn và thúc đẩy sự phát triển những lĩnh vực trong đời sống cộng đồng.

1.2. Phân loại quyết định hành chính nhà nước:

- Phân loại theo tính chất pháp lý.

- Phân loại theo chủ thể ban hành.

1.3. Các yêu cầu đổi cùng quyết định hành chính nhà nước

- Yêu cầu về tình hợp pháp: là đúng cùng pháp luật hoặc ko trái cùng pháp luật.

- Yêu cầu về tính hợp lý: là đúng lẽ phải, đúng cùng sự quan trọng hợp cùng loogich của sự vật.

1.4. Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước

- Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân những cấp.

2. Chuyên đề 2: Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới.

2.1. Xu hướng phát triển mầm non trên thế giới:

- Những năm 1990 những nước Mỹ, Anh, thụy Điển, Bắc Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sigapore: Công bằng giữa công lập và tư thục; Chuyển dần thành Bộ giáo dục quản lý; Các trường được tự do phát triển chương trình; Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp là chủ sở hữu; Hỗ trợ trực tiếp cho trẻ; Hỗ trợ tài chính.

- Các nước khối cộng đồng chủ nghĩa: Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam,... Chỉ có cơ sở giáo dục công lập; Bộ giáo dục quản lý thống nhất; Các trường ko được tự do phát triển chương trình; Phương pháp giáo dự thuần nhất; Chương trình, nội dung thống nhất, áp đặt; Nhà nước quản lý chặt chẽ mọi mặt hoạt động.

2.2 Chủ trương chính sách phát triển giáo dục và giáo dục mầm non ở Việt Nam qua những thời kỳ:

- Giai đoạn 1946 – 1965: Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành xác lệnh về giáo dục mầm non nêu rõ “Bậc học ấu trĩ”

- Giai đoạn 1965 – 1975: Vụ mẫu giáo được thành lập – Giáo dục mầm non được coi như là 1 bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Giai đoạn 1975 – 1985: Bắt đầu có nghiên cứu về GDMN: tâm sinh lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phát triển ngôn ngữ, xây dựng chương trình, nội dung, cơ sở vật chất.

- Giao đoạn 1985 xuất hiện nay: Xã hội hóa GDMN, chế độ chính sách đội ngũ GVMN, định hướng phát triển GDMN tổng thể, cách tiếp cận GDMN.

2.3. Định hướng phát triển GDMN và chương trình GDMN hiện nay.

- Định hướng phát triển GDMN quá trình 2016- 2025: Phát triển mạng lưới mầm non theo hướng chuẩn hóa, tiên tiến hóa, cộng đồng hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hướng đến đạt chuẩn. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối cùng GDMN.

- Đổi mới công tác quản lý GDMN.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN.

- Đổi mới chương trình GDMN nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GDMN.

- Đẩy mạnh công tác xã hôi hóa GDMN.

- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế GDMN.

2.4. Chương trình giáo dục mầm non hiện nay từng ban hành:

- Chương trình cải tiến; Chương trình cải cách; Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động GDMN.

- Định hướng điều chính GDMN quá trình 2016 -2020: Tiếp tục đầu tư về kinh phí, tăng cường kinh phí từ chương trình đối tượng quốc gia. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn GVMN và những bộ quản lý. Bổ xung tài liệu chỉ bảo mới, tiên tiến hỗ trợ GV thực hiện chương trình GDMN ngày càng tốt hơn. Có chính sách nổi bật cho GV dạy lớp MG ghép.

3. Chuyên đề 3: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non.

3.1. Bản chất của động lực

Động lực là những yếu tố bên trong thúc đẩy riêng tư thực hiện hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu riêng tư. Động lực được coi là yếu tố bên trong -yếu tố tâm lý - tuy vậy yếu tố tâm lý này cũng có thể nảy sinh từ những tác động của yếu tố bên ngoài. Các yếu tố bên ngoài tác động xuất hiện riêng tư làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy hoạt động. Do vậy một cách mở rộng, khái niệm động lực ko chỉ đề cập xuất hiện những yếu tố bên trong mà cả những yếu tố bên ngoài thúc đẩy riêng tư thực hiện hoạt động lao động.

Tạo động lực là các giai đoạn xây dựng, triển kđôi những chính sách, sử dụng những biện pháp, thủ thuật tác động của người quản lí xuất hiện người bị quản lí nhằm khơi gợi những động lực hoạt động của họ. Bản chất của động lực là các giai đoạn tác động để kích thích hệ thống động lực của người lao động, khiến những động lực đấy được kích hoạt hay chuyển hóa những kích thích bên ngoài tviệc làm lực tâm lý bên trong thúc đẩy riêng tư hoạt động.

3.2. Tạo động lực lao động lưu ý những nguyên tắc sau:

- Xem xét những điều kiện khách quan của lao động nghề nghiệp có thể tác động xuất hiện tâm lí con người.

- Đảm bảo sự kết hợp giữa yếu tố vật chất và tinh thần.

- Các phương pháp kích thích cần cụ thể, hợp.

3.4. Đặc điểm của lao động sư phạm là:

- Là lao động có trí tuệ cao

- Lao động có tool chủ kém là nhân cách của người thầy giáo

- Lao động có SP nổi bật - nhân cách của người học

- Lao động có tính khoa học và tính nghệ thuật.

3.5. Trong thế kỉ XXI lộ diện những những thách thức và yêu cầu giáo viên phải có sự thay đổi :

- Đảm nhận nhiều tính năng khác hơn so cùng trước đây, có trách nhiệm nặng hơn cho việc chọn lựa nội dung dạy học và giáo dục

- Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức thành tổ chức việc học của học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức trong cộng đồng.

- Coi trọng hơn việc cá biệt hóa trong dạy học, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò.

- Yêu cầu sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy học tiên tiến, do vậy cần trang bị thêm những kiến thức quan trọng.

- Yêu cầu hợp tác rộng rãi hơn cùng những giáo viên với trường, thay đổi cấu trúc trong mối quan hệ giữa những giáo viên.

- Yêu cầu thắt chặt hơn quan hệ cùng cha mẹ và cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

- Yêu cầu giáo viên tham gia những hoạt động rộng rãi hơn trong và ngoài nhà trường

- Giảm bớt và thay đổi phong cách uy tín truyền thống trong quan hệ cùng học sinh và cha mẹ học sinh.

Đấy là những xu hướng thay đổi trong nghề nghiệp của người giáo viên. Từ những thách thức đấy người quản lí nên biết tạo động lực cho giáo viên.

Theo Maslow nhà tâm lý học người Mỹ thì nhu cầu gồm : nhu cầu bậc thấp trong đấy có nhu cầu sinh lí và nhu cầu an toàn. Nhu cầu bậc cao trong đấy có nhu cầu cộng đồng, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu hoàn thiện

.........

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


Link Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng II mới nhất:

Tải về máy (281,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)