Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học

Link Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học - Tài liệu ôn hè từ lớp 1 xuất hiện lớp 5

Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học tổng hợp những bài tập từ căn bản xuất hiện nâng cao, những bài tập trắc nghiệm, tự luận hỗ trợ những em học sinh nắm vững kiến thức, làm nền tảng khi bước vào năm học mới đạt kết quả cao. Mời những em với tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4

Ôn hè môn Toán lớp 1

Bài 1: Tính:

45cm – 21cm =

17cm + 2cm =

40cm + 15cm – 20cm =

78cm – 30cm – 21cm =

78cm – 8cm + 12cm =

65cm + 2cm – 21cm =

Bài 2: Điền dấu >; <; =?

45 – 40 ..... 23

34 + 21 ..... 54

56 + 12 ..... 65 + 21

17 + 2 ..... 17 – 2

Bài 3: Số?

Số liền trước

Số từng biết

Số liền sau

 

56

 

 

70

 

 

49

 

Bài 4: Lớp em có 28 bạn đăng kí hoạt động hè. Trong đấy có 12 bạn đăng kí vào câu lạc bộ Âm nhạc + mĩ thuật, những bạn còn lại đăng kí vào câu lạc bộ thể chất. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn ưa thích câu lạc bộ thể chất?

Bài 5: Trên cành cây có 7 con chim đậu. Một người chạy săn bắn trúng 1 con rơi xuống đất. Việt nói: “Trên cành cây còn lại 6 con chim đậu.”Hà nói: “Trên cành cây ko còn con chim nào cả”. Việt kể đúng hoặc Hà kể đúng?

Bài 6: Tính

15cm – 2cm + 21cm =

42cm + 21 cm – 30cm =

20cm + 34cm – 21cm =

4cm + 45cm – 12cm =

Bài 7: Số?

40 + ..... = 45

68 - ..... = 47

45 > 40 + ..... > 43

37 < ..... + 24 < 35

Bài 8: Liên có 45 viên bi, Liên cho Phải 2 chục viên bi. Hỏi Liên còn lại bao nhiêu viên bi?

Ôn hè môn Tiếng Việt lớp 1

I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (7 điểm)

a. Đọc thành tiếng những vần sau:

ua, ôi, uôi, eo, yêu, ăn, ương, anh, om, ât

b. Đọc thành tiếng những từ sau:

khách sạn, cá mập, đại bàng, dưa chuột

c. Đọc thành tiếng những câu sau: HOA MAI VÀNG

Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ, rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.

Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, đặc biệt hoa mai vàng.

2. Đọc hiểu: (3 điểm)

a. Nối ô chữ cho hợp

Bài tập ôn tập hè lớp 1

b. Điền vần ua hay vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Lưỡi c.... Trời m.... Con c....

II. Kiểm tra viết: Thời gian 40 phút (10 điểm) (Giáo viên đọc đã tiếng học sinh viết vào giấy ô ly)

1. Viết vần:

ơi, ao, ươi, ây, iêm, ôn, uông, inh , um, ăt.

2. Viết những từ sau:

cá thu, vầng trăng, bồ câu, gập ghềnh.

3. Viết bài văn sau:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé thực sự nhớ bà.
Bà từng già,mắt từng loà, thế mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm cả. Bà vẫn thực sự ham làm.

4. Tập chép: Đàn kiến nó đi

- Nghe viết lại chính xác, ko mắc bài : Đàn kiến nó đi.

Ôn hè môn Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhanh:

a. 26+17+23+14
b. 46+ 82 + 18 + 54
c. 37 – 5 + 37 - 7

Bài 2: Tìm x

a. x + 36 = 72
b. x - 45 = 37
c. x + 32 = 18 + 45 
d. 76 - x = 28

Bài 3: Điền dấu ><= thích hợp vào vị trí chấm

a. 25 + 36 .... 17 + 48
b. b4 - 36 .... 83 - 37
c. 56 - 19 .... 18 + 19

Bài 4: Điền dấu ><= thích hợp vào vị trí chấm

a. x + 32 .... 41 + x
b. 56 - y .... 45 - y
c. x - 26 .... x - 21

Bài 5: Tìm một vài biết số đấy cộng cùng 45 thì bằng 62.

Bài 6: Tìm một vài biết số đấy trừ chạy 26 thì bằng 38.

Bài 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 25 + 48 = 73  

b. 76 - 29 = 57

c. 57 – 28 = 29

Bài Toán có lời văn ôn hè lớp 3

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

Bài 2: Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Bài 3: Khi đầu có 5 xe tải chở tổng số 210 bao đường vào kho, sau đấy có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? (Biết những xe tải chở số bao đường bằng nhau).

Bài 4: Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Huệ. Hỏi Mai và Huệ mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5: Lớp 3 A có 40 HS được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài 6: Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài 7: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 8: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đấy lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng từng bán bao nhiêu bao đường? 

Bài 9: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng được chia vào những hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Bài 10: Biết là cứ 5 đùm kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên. Hỏi có ý định chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì nên mua tất cả bao nhiêu đùm kẹo?

Bài 11: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành những hộp bằng nhau, Dũng chia đợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 12: Một cửa hàng có một vài thùng dầu như nhau chứa tổng số 72 lít, người ta thêm vào số dầu đấy 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Bài 13: Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc? (Biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền với một lúc).

Bài 14: Có đôi chở hàng, xe đầu tiên chở nhiều hơn xe thứ đôi 400 kg gạo. Xe đầu tiên chở 8 bao, xe thứ đôi chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo?

Bài 15: Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng, người ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, tuy nhiên thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thử thách được giao 2 cây phải tổng số cây trồng được là 238 cây. Hỏi tổ HS đấy có bao nhiêu em?

  Tải file định dạng Doc hay PDF để tham khảo Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học


Link Bộ bài tập ôn hè 2018 cấp Tiểu học mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)