Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017

Link Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017 chính thức:

Tải về máy (349,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

Với mong có ý định hỗ trợ những bạn học sinh làm quen, luyện tập và hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên những đề thi học kỳ thực sự, chúng tôi từng sưu tập Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu có ích dành cho những bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong các giai đoạn giảng dạy.

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊNKIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Nên viết vào bài làm chữ cái A, B, C hay D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là:

A. 887799            B. 897897           C. 879897            D. 879879

Câu 2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là:

A. 4           B. 2            C. 5              D. 3

Câu 3. Nếu như aĐề thi hk1 môn Toán lớp 66 và bĐề thi hk1 môn Toán lớp 69 thì tổng a + b chia hết cho:

A. 3           B. 6            C. 9               D. 15

Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là:

A. 24.5.7             B. 2.32.5.7              C. 24.5.7                 D. 5.7

Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm.

Đề thi hk1 môn Toán lớp 6

Độ dài đoạn thẳng BC là:

A. 3cm             B. 4/3cm             C. 2cm               D. 11cm

Câu 6. Cho M, N, P thuộc với một đường thẳng, điểm Q ko thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả những đường thẳng chạy qua những cặp điểm ta được:

A. 3 đường thẳng         B. 5 đường thẳng.          C. 4 đường thẳng            D. 6 đường thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7. Thực hiện những phép tính sau một cách hợp lý.

a) 463 + 318 + 137 - 118

 Đề thi hk1 môn Toán lớp 6

c) 737737.255 - 255255.737

Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 7x - 8 = 713

b) 2448 : [119 - (x - 6)] = 24

c) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23

Câu 9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hay 30 người đều thừa 15 người. Nếu như xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (chưa có hàng nào thiếu, chưa có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết là số người của đơn vị chưa xuất hiện 1000?

Câu 10. Trên tia Ax lấy đôi điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng tỏ là điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu 11. Cho p là 1 vài nguyên tố. Chứng minh là đôi số 8p - 1 và 8p + 1 ko đồng thời là số nguyên tố.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

A

B

A

C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 6

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG THCS YÊN MỸ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút (ko nói thời gian giao đề)

Câu 1. (1,0 điểm): Cho những tập hợp A = {1; 2; x}; B = {1; 2; 3; x; y}

Nên điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Đề thi hk1 môn toán lớp 6

Câu 2. (1,0 điểm): Tìm tổng những số nguyên x, biết:

a) - 20 ≤ x ≤ 20

b) 0 < x < 30

Câu 3. (1,0 điểm): Tìm số đối của: 2016; 2017; - 15; - 39.

Câu 4. (1,0 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 12 - 15                        b) - 4 + 22

c) - 55 - 13                      d) 42 – 9(34 – 55 : 53)

Câu 5. (1,0 điểm): Tìm x biết:

a) x – 36 : 18 = 12 – 15            b) 16 . 4x = 48               Đề thi hk1 môn toán lớp 6

Câu 6. (1,5 điểm): Có một vài sách nếu xếp thành đã bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Tính số sách đấy biết là số sách trong khoảng 250 xuất hiện 300 quyển.

Câu 7. (2,5 điểm): Trên tia Ox vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm; OB = 5 cm; OC = 7 cm.

a) Tính độ dài những đoạn thẳng AB, BC.

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Tại sao?

Câu 8. (0,5 điểm): Cho S = 40 + 41 + 42 + 43 + ... + 435

Nên so sánh 3S cùng 6412

Câu 9. (0,5 điểm): Đố vui: Em thử tính xem 3 động vật đáng yêu trong hình mèo, chó và thỏ nặng bao nhiêu? Riêng chú thỏ thì nặng bao nhiêu kg nhỉ? (Nêu cách tính)

Đề thi hk1 môn toán lớp 6


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6


Link Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2016 - 2017 mới nhất:

Tải về máy (349,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)