Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017

Link Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 chính thức:

Tải về máy (793,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 - Đề thi giải toán trên mạng lớp 2 có đáp án

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 gồm những đề thi giải Toán trên mạng Internet với đáp án kèm theo, hỗ trợ những bạn học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đấy đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm những bài thi, bài kiểm tra luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Mời những bạn chung tham khảo và tải xuống. 

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 

Bài thi số 1: Chọn những giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 2: Chọn những giá trị bằng nhau

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.....

Câu 3.2: Số lớn hơn 69 tuy nhiên bé hơn 71 là:....

Câu 3.3: Ch 27 + .... = 67. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:.....

Câu 3.4: Tính 14 + 83 =....

Câu 3.5: Số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là: ....

Câu 3.6: Tính: 69 - 9 - 30 =....

Câu 3.7: Tính: 62 + 7 - 21 =....

Câu 3.8: Tính: 68 - 26 =....

Câu 3.9: Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:.....

Câu 3.10: Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:....

Câu 3.11: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:.....

Câu 3.12: Có.... số có 2 chữ số.

Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài.... cm.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào vị trí (...):

Câu 1: Tính: 9 + 90 = ...

Câu 2: Tính: 45 - 23 = ...

Câu 3: Số lớn nhất có đôi chữ số giống nhau là ...

Câu 4: Số nhỏ nhất có 2 chữ số là ...

Câu 5: Cho những chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số từng cho?

Câu 6: Tính: 3 + 56 + 20 = ...

Cho 7: Cho: 80cm = ... dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là ...

Câu 8: Tính: 8 + 30 + 40 = ...

Câu 9: Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là ...

Câu 10: Số hạng thứ đặc biệt 12, số hạng thứ đôi là số đứng liền sau số hạng đầu tiên. Vậy tổng của đôi số là ...

Câu 11: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả đôi mảnh vải dài .... cm.

Câu 12: Tổng của số tự nhiên nhỏ nhất và số lớn nhất có một chữ số ...

Câu 13: Hai ae câu được tất cả 15 con cá, trong đấy anh câu được một chục con. Vậy em câu được .... con?

Câu 14: Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là ...

Câu 15: Có tất cả bao nhiêu số có đôi chữ số bé hơn 65?

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Vượt vật cản

Câu 1: Tính: 23 + 6 = ...

Câu 2: Tính: 45 + 12 = ...

Câu 3: Tính: 13 + 6 - 7 = ...

Câu 4: Tính: 85 - 52 + 5 = ...

Câu 5: Tổng của 5 và 32 là: ...

Câu 6: Tổng của số nhỏ nhất có đôi chữ số giống nhau và 58 là: ...

Câu 7: Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm. Dấu thích hợp điền vào vị trí chấm là: ...

Câu 8: Cho 5dm ... 23cm + 26cm. Dấu thích hợp điền vào vị trí chấm là: ...

Câu 9: Cho 8dm 7cm = ... cm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: ...

Câu 10: Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm. Số thích hợp điền vào dấu chấm là: ...

Câu 11: Cho những chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có đôi chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có đôi chữ số khác nhau từ 3 chữ số từng cho là: ...

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:....

Câu 2: Hiệu của 58 và 37 là:...

Câu 3: Tổng của 5 và 32 là:...

Câu 4: Tính 20 - 8 =...

Câu 5: Cho 36dm + 4dm + 50cm =... dm. Số cần điền vào vị trí chấm là:...

Câu 6: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng số trừ và bằng 15. Vậy hiệu của 2 số là:...

Câu 7: Cho 5... > 58. Chữ số thích hợp điền vào vị trí chấm là:....

Câu 8: Năm nay bố 36 tuổi. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi?

Câu 9: Trong những phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bé nhất:

a) 17 + 12 b) 34 + 6 c) 3 + 36 d) 20 + 29

Câu 10: Trong những dãy số dưới đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn xuất hiện nhỏ là:

a) 9; 80; 90

b) 78; 74; 9

c) 75; 70; 89

d) 7; 78; 75

Bài 2: Chọn những giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Vượt vật cản

Câu 1: Tính 39 + 8 =...

Câu 2: Hiệu của 75 và 62 là:....

Câu 3: Trong phép tính 36 = 8 + 28 thì tổng của đôi số là:...

Câu 4: Cho 35 =... + 8. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:...

Câu 5: Từ số 16 xuất hiện số 68 có tất cả.... số

Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 4 năm học 2016 - 2017

Bài 1: Chọn những cặp bằng nhau.

Câu 1:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Câu 2:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào vị trí (...).

Câu 1: Tính 27 + 58 = ...

Câu 2: Cho 9dm 5cm = ... cm. Số cần điền vào vị trí chấm là

Câu 3: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là

Câu 4: Tổng của 9 và 26 là:....

Câu 5: Lúc chạy bán một vài quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng.

Câu 6: Cho 54dm + 90cm = ... dm. Số cần điền vào vị trí chấm là

Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là

Câu 8: Số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng đôi chữ số của số đấy bằng 11 là

Câu 9: Tính: 80cm + 57dm + 90cm =... dm

Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữa số bé hơn 75?

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào vị trí (...).

Câu 1: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là

Câu 2: Cho 90cm = ... dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là

Câu 3: Tổng của 38 và 24 là:....

Câu 4: Số gồm 5 đơn vị và 8 chục là:....

Câu 5: Lúc chạy bán một vài quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả trứng vịt cũng bằng số quả trứng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng?

Câu 6: Tính 9 + 68 - 23 = ...

Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là

Câu 8: Từ một mảnh vải hoa dài 9dm, chị Hà cắt chạy 29cm để làm nơ, cắt tiếp 28cm để làm túi. Vậy chị Hà từng cắt đi... cm

Câu 9: Tính: 68cm - 5dm + 58cm - ... cm

Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhở hơn 75?

Bài 4: Vượt vật cản.

Câu 1: An có 18 viên bi, số bi của An ít hơn số bi của Bình là 5 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Câu 2: Khối 2 trường Chiến Thắng có 98 học sinh, khối 1 ít hơn khối 2 là 6 bạn. Hỏi khối 1 trường Chiến Thắng có bao nhiêu học sinh?

Câu 3: Cô giáo chủ nhiệm nhận về cho lớp 45 quyển sách để phát cho học sinh, cô từng phát cho những em 24 quyển. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách chưa phát?

Câu 4: Hiện nay tuổi của bố Mai và mẹ Mai cộng lại bằng 85 tuổi, mẹ Mai hiện nay 40 tuổi. Tính tuổi bố Mai hiện nay.

Câu 5: Trong một phép trừ, biết hiệu là số nhỏ nhất có đôi chữ số mà tổng đôi chữ số của nó bằng 7; số bị trừ bằng 59. Tìm số trừ.

Câu 6: Hiện nay bố An 45 tuổi, tuổi An ít hơn tuổi bố An là 33 tuổi. Tính tuổi An hiện nay.

Câu 7: Lớp 2A có 29 học sinh, Lớp 2B có 26 học sinh. Hỏi cả đôi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 8: Trong một rổ hoa quả đựng cam và quýt có tất cả 86 quả, trong đấy có 45 quả cam. Hỏi trong rổ đấy có bao nhiêu quả quýt?

Câu 9: Một rổ hoa quả đựng táo và lê, trong đấy có 35 quả táo, số lê ít hơn số táo là 10 quả. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả lê?

Câu 10: Trong một phép trừ, biết số trừ là số nhỏ nhất có đôi chữ số mà hiệu đôi chữ số của nó bằng 8; số bị trừ bằng 75. Tìm hiệu của phép trừ đó.


Link Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 mới nhất:

Tải về máy (793,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)