Browser Shots Online

Link Browser Shots Online chính thức:


Browser Shots - Kiểm tra lỗi miễn phí trên trang web

Browser Shotslà 1 trang web tiện lợi cho phép những nhà phát triển web, và nhà tạo ra để kiểm tra trang web của họ trên những trình duyệt khác nhau trên hệ điều hành khác nhau. Đây là 1 cái gì đấy mà mọi nhà phát triển web phải làm, tuy nhiên chưa có phương tiện để làm điều này.Dùng dịch vụ dễ. Tất cả bạn nên làm là gõ URL của trang web bạn có ý định kiểm tra và đánh dấu vào trình duyệt mà bạn có ý định xem. Nhấp vào "Submit" và bạn sẽ nhìn những ảnh chụp MH một trang web cho mỗi trình duyệt.
Browser Shots


Link Browser Shots Online mới nhất: