Convert World Online

Link Convert World Online chính thức:


Convert World

Trong những công việc hàng ngày, mỗi người chúng ta hay gặp nên việc chuyển đổi qua lại giữa những đơn vị, nổi bật là đối cùng những bạn học sinh, sinh viên. Vấn đề sẽ biến thành nghiêm trọng nếu ta ko cẩn trọng trong lúc chuyển đổi bằng tay hay nhớ nhầm đơn vị của những đại lượng.Chức năng chuyển đổi đơn vị thực sự dễ dàng, bạn phải nhập số liệu vào ô I want to convert, chọn đơn vị ở đôi ô bên dưới là sẽ có ngay kết quả. Các hệ thống đo lường được phân theo ba nhóm Most Popular- được nhiều người sử dụng, Converters by family- được sử dụng nhiều trong cuộc sống, Language- ngôn ngữ. Nhất là, dịch vụ còn giúp chức năng tùy biến cửa sổ sử dụng, tức là bạn được phép kéo thả, đóng những khung tính toán đơn vị.


Link Convert World Online mới nhất: