Convertio Merge PDF Online

Link Convertio Merge PDF Online chính thức:

Convertio Merge PDF là phần mềm ghép file PDF trực tuyến cùng cách thức hoạt động dễ dàng, nhanh lẹ chung cùng nhiều chọn lựa nhập và xuất file.
Giao diện ứng dụng Convertio Merge PDF

Giao diện ứng dụng ghép file PDF online miễn phí Convertio Merge PDFNếu như cần nhanh lẹ thực hiện nối file PDF trực tuyến, ko cần đăng kí tài khoản hoặc chờ đợi nhận file làm xong từ tài khoản email, bạn được phép chọn ứng dụng Convertio Merge PDF. Chỉ cùng vài thao tác chuột, file PDF mà bạn có từ đáng kể nguồn có thể được đưa vào ứng dụng và nhanh lẹ nối lại cùng nhau theo nhu cầu.
Chức năng chính của ứng dụng ghép file PDF trực tuyến Convertio Merge PDF

Nối file PDF nhanh lẹ và miễn phí.
Dùng 4 hình thức tải file lên: từ máy tính, đường dẫn URL, Google Drive và Dropbox.
Trực tiếp tải file về máy sau khi làm xong ghép file PDF.
Lựa chọn lưu file làm xong vào Google Drive hay Dropbox.

Cách sử dụng ứng dụng nối file PDF trực tuyến miễn phí Convertio Merge PDF

Convertio Merge PDF cho phép người sử dụng tải file từ máy tính, sử dụng đường dẫn URL hay từ những tài khoản đám mây như Google Drive và Dropbox. Bạn cũng có thể chọn số lượng file tùy ý và cần lưu ý là nối file PDF càng nhiều thì thời gian giải quyết sẽ càng lâu hơn. Ở đây cũng có 2 chế độ xem là dạng File Mode - hiển thị dnah sách file PDF sẽ được nối hay dạng Page Mode - hiển thị tất cả những trang PDF sẽ sẵn sàng được nối vào nhau.
Các chọn lựa tải file lên phong phú

Các chọn lựa tải file lên ứng dụng phong phú của Convertio Merge PDFLúc từng tải file PDF cần nối lên trang, bạn được phép chọn Merge PDF để bắt đầu nối file luôn và nhấp chọn Download để tải xuống ngay sau đấy hay chọn lưu file sau khi làm xong vào tài khoản đám mây Google Drive hay Dropbox của mình.
Lựa chọn lưu file phong phú

Lưu file về máy tính ngay sau khi làm xong ghép file hay tải lên những ứng dụng đám mâyHoạt động nhanh lẹ, nhiều chọn lựa tải lên và lưu trữ file PDF sau khi được nối, Convertio Merge PDF là phần mềm ghép file PDF online cực kỳ dễ dàng mà có ích cho bất cứ ai đều đặn làm việc cùng những tài liệu định dạng PDF.


Link Convertio Merge PDF Online mới nhất: