Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C

Link Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C - Kỳ thi đại học năm 2012

Dưới đây là hình ảnh Đề thi môn Địa khối C - Kỳ thi đại học năm 2012. Bạn nên Click vào nút Download ở trên để tải file Đáp án môn Địa khối C 2012

Click vào hình để xem kích thước rộng hơn - Đề thi môn Địa khối C 2012