Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D

Link Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D - Kỳ thi đại học năm 2012

Click vào Link 1 (hay nút Liên kết tải về) để tải Đáp án, nhấn chuột vào Link thay thế để tải Đề thi môn Tiếng Anh khối D.