Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D

Link Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D - Kỳ thi đại học năm 2012

Click vào Link 1 (hay nút Liên kết tải về) để tải Đáp án, nhấn chuột vào Link thay thế để tải Đề thi môn Tiếng Trung Quốc khối D 2012.