DarkCopy Online

Link DarkCopy Online chính thức:


DarkCopy

Với giao diện màu đen dễ dàng, bạn chỉ việc gõ lại nội dung quan trọng rồi ấn Save as file để lưu lại cùng định dạng txt. Bạn có ý định rộng rãi hơn, bạn ấn Start full screen để khung soạn thảo mở rộng ra toàn MH.