Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1

Link Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 - Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6 - Học kỳ I (đề số 1)

Tải file tài liệu để xem thêm chi tiết