Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2013

Link Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2013 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC
THÁNG 5/2013


MÔN THI: KINH TẾ HỌC (Thời gian: 180 phút)

PHẦN I: KINH TẾ VI MÔ

Câu 1: Câu hỏi đúng/sai, giải thích và minh họa bằng đồ thị (1,5 điểm)

1.1 Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, lợi ích riêng tư cận biên sẽ lớn hơn lợi ích cộng đồng cận biên.

1.2 Nếu như A và B là 2 hàng hóa cho vào trong tiêu sử dụng và chi phí nguồn lực để sản xuất hàng hóa A giảm thì giá của cả hàng hóa A và B đều giảm.

1.3 Lúc Chính phủ đánh thuế một lần (T) đối cùng nhà bản quyền thì tổng doanh thu sẽ giảm chạy một lượng đúng bằng phần thuế đó.

Câu 2: Nên giải thích và minh họa bằng đồ thị những tình huống sau (1,5 điểm)

2.1 Vì sao giá cân bằng có thể tăng, giảm hay ko thay đổi khi cả cung và cầu đều tăng?

2.2 Vì sao đặt giá sàn làm giảm phúc lợi ròng của cộng đồng?

2.3 Vì sao hãng cạnh tranh hoàn hảo thu được lợi nhuận kinh tế bằng ko trong dài hạn?

Câu 3: Bài tập (2 điểm)

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = 4Q + 6. Biết là khi giá thị trường là 46$ thì hãng lỗ 300$.

3.1 Đường cung của hãng là gì?

3.2 Nên xác định điểm hòa vốn của hãng.

3.3 Lúc giá thị trường là 96$ thì hãng sẽ thu được lợi nhuận là bao nhiêu?

3.4 Nên xác định thặng dư sản xuất của hãng tại mức giá 96$ và minh họa bằng đồ thị.

PHẦN II: KINH TẾ VĨ MÔ

Câu 4: Nên cho hay những nhận định sau là đúng hoặc sai và giải thích ngắn gọn (1,5 điểm)

4.1. Thất nghiệp tạm thời và thấp nghiệp cơ cấu lộ diện ngay cả khi thị trường lao động cân bằng.

4.2. Ví dụ người cho vay và chạy vay thống nhất về lãi suất danh nghĩa từ dự kiến của họ về lạm phát tương lai. Trong thực tế lạm phát lại thấp hơn mức mà họ dự kiến lúc đầu. Lúc đấy, người cho vay sẽ được lợi hơn, còn người chạy vay sẽ bị thiệt hơn so cùng dự kiến lúc đầu.

4.3 Trong năm 2011, Chính phủ Việt Nam từng thắt chặt tài khóa và tiền tệ nhằm kìm nén lạm phát. Nhưng, thực tế 8 tháng đầu năm 2011 cho nhìn lạm phát có xu hướng tăng trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Thực tế này không thể giải thích bằng mô hình đường Phillip được.

Câu 5: Bài tập (1,5 điểm)

Dưới đây là thông báo về một nền kinh tế cùng giả thiết lúc đầu sản xuất ba SP: A, B và C. Năm 2012 là năm cơ sở:

Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2013

5.1. Nên tính thông số điều chỉnh GDP cho cho những năm 2010, 2011 và 2012.

5.2. Nên tính tỷ lệ lạm phát theo thông số điều chỉnh GDP cho năm 2011 và 2012.

5.3. Giả thiết hàng năm dân số tăng 3% . Nên tính tốc độ tăng GDP thực tế bình quân đầu người cho năm 2011 và 2012.

5.4. Nếu như bây giờ giả thiết SP C được nhập khẩu, thì kết quả của câu 1 và 2 sẽ thay đổi như vậy nào?

Câu 6: Phân tích tổng hợp (2 điểm)

Xét một nền kinh tế đóng có xu hướng tiêu sử dụng cận biên là 0,7. Ví dụ Chính phủ đồng thời tăng thuế 8000 tỷ đồng và tăng chi tiêu 8000 tỷ đồng.

6.1. Trên thị trường vốn vay, nên cho hay đường cung hoặc đường cầu dịch chuyển và chỉ ra mức độ dịch chuyển của đường đó.

6.2. Nên sử dụng mô hình thị trường vốn vay để giải thích điều gì xảy ra cùng lượng đầu tư, tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm Chính phủ và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng.

6.3. Ví dụ đầu tư thực sự co giãn theo lãi suất. Nên cho hay mức độ thay đổi của lượng đầu tư và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng.

6.4. Ví dụ tiết kiệm tư nhân thực sự co dãn theo lãi suất. Nên cho hay mức độ thay đổi của lượng đầu tư và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng.

6.5. Từ phân tích ở trên nên cho hay trong bối cảnh nào chính sách thay đổi thuế và chi tiêu ở trên dường như sẽ ít ảnh hưởng xuất hiện tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.


MÔN THI: TOÁN KINH TẾ (Thời gian: 180 phút)

Câu 1 (1 điểm)

Cho hàm cầu của một doanh nghiệp bản quyền: D = 12M0,7p˗0,3, trong đấy D là lượng cầu, M là thu nhập, p là giá. Nếu như cả thu nhập M và p với tăng 1% thì lượng cầu thay đổi bao nhiêu %; tổng doanh thu của doanh nghiệp thay đổi bao nhiêu %?

Câu 2 (1 điểm)

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân: , trong đấy Q là sản lượng của doanh nghiệp.

a) Xác định mức sản lượng Q* để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp khi giá bán hàng hóa trên thị trường p = 90.

b) Tại mức sản lượng Q* tìm thấy trong câu a) tính chi phí cận biên của doanh nghiệp.

Câu 3 (3 điểm)

Một doanh nghiệp có hàm sản xuất: Q = 1,5KαL0,4 trong đấy Q là sản lượng, K là vốn, L là lao động, 0 < α < 1.

a) Xác định α nếu biết là tại mức K = 2, L = 4 tỉ lệ thay thế cận biên của vốn cho lao động là 1/3.

b) Với α = 0,6 và doanh nghiệp dự kiến mức sản lượng Q0 = 120, xác định mức sử dụng vốn và lao động để cực tiểu hóa chi phí của doanh nghiệp, biết giá vốn pK = 3 và giá lao động pL = 2.

c) Với kết quả từ câu b), khi giá pK, pL và sản lượng Q0 đồng thời tăng 1,5% thì chi phí tối thiểu thay đổi như vậy nào?

Câu 4 (2 điểm)

Phòng y tế quận A từng thực hiện tiêm phòng viêm gan B cho 5000 người của quận này. Kiểm tra bất kỳ 1500 người của quận A nhìn có 800 người từng tiêm phòng viêm gan B, trong đấy có 500 người được tiêm phòng ở phòng y tế quận A.

a) Với độ tin cậy 95%, ước lượng số người tối thiểu của quận A từng được tiêm phòng viêm gan B.

b) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nghĩ là trên 50% số người của quận A từng được tiêm phòng viêm gan B hoặc không?

c) Ở quận C, tỉ lệ người từng được tiêm phòng viêm gan B là 50%. Với xác suất 0,95 khi kiểm tra bất kỳ 1600 người ở quận C thì có tối thiểu bao nhiêu người từng được tiêm phòng viêm gan B?

Câu 5 (2 điểm)

Theo dõi giá (đơn vị: nghìn đồng) đôi cổ phiếu A và B trong 121 phiên giao dịch, người ta thu được những kết quả sau:

Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2013

Giả thiết cổ phiếu A và B là những biến bất kỳ phân phối chuẩn.

a) Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy đối xứng cho giá trung bình của cổ phiếu A.

b) Với mức ý nghĩa 5%, giá trung bình của đôi loại cổ phiếu có khác nhau hoặc không?

c) Với mức ý nghĩa 5%, giá cổ phiếu B có biến động nhiều hơn giá cổ phiếu A hoặc không?

Câu 6 (1 điểm)

Cho tổng thể có biến bất kỳ gốc X cùng công thức xác suất:

Từ mẫu kích thước n, tìm ước lượng hợp lý tối đa của tham số θ.

Cho những giá trị:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.


Link Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2013 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)