Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng năm 2014 - Khối A

Link Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng năm 2014 - Khối A chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng năm 2014 - Khối A - Môn: Toán, Vật lý, Hóa học(Chính thức từ Bộ GD-ĐT)

Ngày 15-16/07/2014. Các thí sinh dự thi đại học đợt 3 bước vào kỳ thi cao đẳng. Các thí sinh dự thi những khối: A, B, C và D.

Bộ GD-ĐT từng công bố đề thi và đáp án chính thức ngay sau khi kết thúc những môn thi. Mời những bạn tải theo link bên dưới để xem chi tiết:

Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng môn Toán khối A:

 • Đề thi
 • Đáp án

Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng môn Vật lý khối A:

 • Đề thi Vật lý - Mã đề 358
 • Đề thi Vật lý - Mã đề 427
 • Đề thi Vật lý - Mã đề 513
 • Đề thi Vật lý - Mã đề 628
 • Đề thi Vật lý - Mã đề 741
 • Đề thi Vật lý - Mã đề 863
 • Đáp án

Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng môn Hóa học khối A:

 • Đề thi Hóa học - Mã đề 248
 • Đề thi Hóa học - Mã đề 475
 • Đề thi Hóa học - Mã đề 526
 • Đề thi Hóa học - Mã đề 691
 • Đề thi Hóa học - Mã đề 729
 • Đề thi Hóa học - Mã đề 951
 • Đáp án


Link Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng năm 2014 - Khối A mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)