Đề thi giáo viên giỏi cấp tiểu học - Đề tự luận (Có đáp án)

Link Đề thi giáo viên giỏi cấp tiểu học - Đề tự luận (Có đáp án) chính thức:

Tải về máy (294,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mời quý thầy cô giáo với tham khảo bộ đề thi giáo viên giỏi cấp tiểu học - Đề tự luận. Đề thi có đáp án kèm theo sẽ là tài liệu tham khảo có ích dành cho những thầy cô tham khảo và ôn tập nhằm sẵn sàng cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.

Với bộ đề thi này những thầy cô giáo có thể ôn tập dễ và tự làm bài kiểm tra năng lực của mình và so sánh đáp án để đánh giá được kết quả. Cùng cùng đấy cũng dễ trông thấy những lỗ hổng kiến thức và đưa ra những phường pháp ôn luyện hợp lý nhất. Nhất là cùng mẫu đề thì này hỗ trợ cho thầy cô làm quen cùng đề và những dạng câu hỏi, né ngơ ngác thi thực hiện thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.

Đề thi giáo viên dạy giỏi khối Tiểu học (Cấp trường)

Kiểm tra khả năng Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học


BỘ ĐỀ TỰ LUẬN
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC

Đề số 1: GVCN lớp có mấy tính năng, là những tính năng nào? Nêu rõ tính năng quản lý giáo dục toàn diện học sinh và việc vận dụng kỹ năng này vào tình trạng thực tế của lớp mình phụ trách.

Gợi ý chỉ bảo chấm

1. GVCN lớp có 4 tính năng: (2,0 điểm)

- GVCN lớp từng là quản lý giáo dục toàn diện HS một lớp;

- GVCN là tổ chức tập thể HS hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi HS;

- GVCN là cầu nối giữa tập thể HS cùng những tổ chức cộng đồng trong và ngoài nhà trường; từng là tổ chức phối hợp những lực lượng giáo dục;

- GVCN là đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi HS và phong trào chung của lớp.

2. GVCN lớp từng là quản lý giáo dục toàn diện HS một lớp: (4,0 điểm)

- Quản lý giáo dục ko chỉ nắm được những thông số quản lý hành chính như: tên, tuổi, số lượng, gia cảnh trình độ HS về học lực, và đạo đức … mà còn nên dự báo xu hướng phát triển nhân cách của HS trong lớp để có phương hướng tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học hợp cùng điều kiện, năng lực của mỗi HS. (1,5 điểm)

- Muốn thực hiện tính năng quản lý giáo dục toàn diện, đòi hỏi GVCN nên có: (1,5 điểm)

+ Những tri thức căn bản về tâm lý học, giáo dục học.

+ Các kĩ năng sư phạm như: Kĩ năng tiếp cận mục tiêu HS; Kĩ năng nghiên cứu tâm lý lứa tuổi, cộng đồng; Kĩ năng đánh giá; Kĩ năng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp.

+ Nhạy cảm sư phạm: để dự đoán đúng, chính xác sự phát triển nhân cách của HS; Định hướng hỗ trợ những em lường trước những khốn khó, thuận lợi, vạch ra những dự định để tự hoàn thiện về mọi mặt.

- Quản lý học tập và quản lý sự hình thành và phát triển nhân cách có quan hệ giúp, tác động lẫn nhau: giáo dục đạo đức có tác động mạnh mẽ xuất hiện chất lượng học văn hóa đặc biệt trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế thị trường, KHKT… (1,0 điểm)

3. Liên hệ thực tế: (4,0 điểm)

Đưa ra được những hình thức, biện pháp, giải pháp cụ thể ứng cùng 3 nội dung của tính năng quản lý giáo dục toàn diện. ( mỗi nội dung đạt 1,0 điểm)

Đề số 2: Một trong những mục đích cần thiết khi ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là “Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng nghề nghiệp. Từ đấy xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

Nên nêu ý kiến của mình về mục đích trên và trình bày kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để có thể có đc những tiêu chuẩn nghề nghiệp của cấp tiểu học.

Gợi ý chỉ bảo chấm

1. Nêu được khái niệm chuẩn NNGVTH là gì? (1,0 đ)

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống những yêu cầu căn bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học phải có đc nhằm đáp ứng đối tượng của giáo dục tiểu học.

2. Nêu được sự quan trọng của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp: (1,5 đ)

Do GV được đạo tạo ko đồng bộ

Việc đổi mới nội dung, chương trình, PP giáo dục đòi hỏi người GVTH nên có những yêu cầu tất yếu, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên nên có đc để đáp ứng đối tượng của giáo dục tiểu học ở đã quá trình. Do vậy việc ban hành “Chuẩn nghề nghiệp GVTH” là thực sự quan trọng

3. Nêu được ý nghĩa của việc đánh giá Chuẩn NNGVTH ? (1,5 đ)

Nhờ có chuẩn, mỗi giáo viên tự đánh giá mình, từ đấy tự đề ra kế hoạch rèn luyện phấn đấu, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất khả năng nghề nghiệp.

Với chuẩn nghề nghiệp hỗ trợ cho những cấp quản lý đánh giá, phân loại đội ngũ giáo viên tiểu học chính xác để phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

4. Nêu được kế hoạch phấn đấu theo 3 lĩnh vực: phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng: (6,0 đ)

- Nêu được kế hoạch phấn đấu theo mỗi lĩnh vực đạt 2,0 đ

- Yêu cầu: Mỗi lĩnh vực gồm đủ 5 yêu cầu và 4 tiêu chí (cần chú trọng xuất hiện biện pháp thực hiện) .

Đề số 3: Ngành Giáo dục từng và đang cố gắng ko để tình hình học sinh ko đạt chuẩn lên lớp theo tinh thần cuộc vận động Hai không. Thầy (Cô) nên nêu kế hoạch của bản thân để thực hiện có hiệu quả nội dung trên.

Gợi ý chỉ bảo chấm

Bài tự luận nêu được những nội dung trọng tâm sau:

1. Khái quát tình trạng thực hiện: (2,0 đ)

Nêu được những ý khái quát tình trạng thực hiện về Cuộc vận động Hai ko trong toàn ngành từng và đang thực hiện, có kết quả và được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng.

2. Kế hoạch của bản thân: (7 điểm)

Nêu được những ý chính:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn; bảo đảm kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ khối; ko tuỳ tiện cắt xén chương trình,… (1,0 đ)

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; cố gắng thực hiện việc dạy thật – học thật, bởi vì đây là cái gốc của chống tiêu cực và thực hiện hiệu quả hoạt động đổi mới giáo dục. (1,0 đ)

- Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh luôn hướng xuất hiện tính trung thực, “Học gì thi nấy”, cho điểm sát cùng kết quả của học sinh; không bao giờ ko để xảy ra hiện tượng nâng đỡ về điểm số, cấy điểm tuỳ tiện, làm sai lệch thực tế khả năng và chất lượng học tập; có nhiều biện pháp hữu ích, hợp trong kiểm tra, đánh giá, chống hành vi không đẹp trong kiểm tra, thi cử, quay cóp,… (2,0 đ)

- Trên cơ sở xác định đúng thực chất khả năng học sinh, phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm trong lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém. Thường xuyên tò mò mục tiêu học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục hợp. (1,0 đ)

- Có sự phối hợp đồng bộ cùng đồng nghiệp và những hoạt động giáo dục khác trong hoạt động giáo dục. Nhất là lưu ý mối liên lạc giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng nhằm làm tốt công tác giáo dục toàn diện HS trong và ngoài nhà trường. (1,0 đ)

- Bản thân mỗi giáo viên nên có kế hoạch giáo dục (dạy học) ngay từ đầu năm học, luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức và phẩm chất đạo đức, xứng đáng là tấm gương cho học sinh. (1,0 đ)

Hướng dẫn cho điểm:

- Nêu được những ý trên, đạt từ 8 – 9 điểm;

- Trình bày được kế hoạch cùng những ý như trên tuy nhiên còn chung chung, chưa nêu được yêu cầu cần đạt: 6,5 – 7,5 điểm;

- Hiểu yêu cầu tuy nhiên cách trình bày chưa rõ ràng, còn dàn trải, nặng về hình thức: 5 – 6,25 điểm;

- Trình bày kế hoạch bản thân ko rõ ràng, chung chung, có sự bối rối trong nhận thức, ko hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân: dưới 5 điểm;

- 1 điểm dành cho chữ viết đẹp. Trường hợp viết sai nhiều lỗi chính tả, trừ 50 % trên tổng số điểm.


Link Đề thi giáo viên giỏi cấp tiểu học - Đề tự luận (Có đáp án) mới nhất:

Tải về máy (294,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)