Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Link Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 - Môn: Toán - có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ THI MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 150 phút, ko nói thời gian giao đề)

Câu 1 (3,0 điểm).

a) Cho biểu thức: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. Tìm tất cả những giá trị nguyên của a để giá trị của M là 1 vài nguyên.

b) Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn đồng thời những điều kiện P(x) ≥ 0 cùng mọi số thực x và b > a. Tìm giá trị bé nhất của biểu thức: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Câu 2 (2,0 điểm).

Tìm tất cả những giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm: Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

Câu 3 (1,0 điểm).

Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh là số Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 chia hết cho 60.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho đường tròn (O) có tâm là O và bán kính bằng R. Hai điểm nhận ra B, C cố định nằm trên (O) sao cho BC = a < 2R. Gọi A là điểm bất cứ thuộc cung lớn BC của (O), A ko trùng cùng B, C. Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ A của tam giác ABC. Hai điểm E, F lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp những tam giác ADB và ADC.

a) Chứng minh là đôi tam giác AEO và ADC đồng dạng.

b) Tính diện tích tứ giác AEOF theo a và R .

c) Chứng minh là khi điểm A thay đổi thì E di giời trên một đường thẳng cố định.

Câu 5 (1,0 điểm).

Trên một đường tròn cho 21 điểm nhận ra. Mỗi một điểm được tô bởi một trong 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Giữa mỗi cặp điểm nối cùng nhau bằng một đoạn thẳng được tô bởi một trong 2 màu: nâu hay đen. Chứng minh là luôn tồn tại một tam giác có ba đỉnh được tô với một màu (xanh, đỏ, tím hay vàng) và ba cạnh cũng được tô với một màu (nâu hay đen).

Download tài liệu để xem chi tiết.


Link Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)