Đề thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2014

Link Đề thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2014 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2014 - Môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh, Tin

Bộ đề thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2014 của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên gồm những môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh, Tin diễn ra trong 2 ngày 23/05/2014 và 24/05/2014.

Đề thi Olympic chuyên KHTN môn Toán:

  • Ngày thi đầu tiên
  • Ngày thi thứ hai

Đề thi Olympic chuyên KHTN môn Vật lý:

  • Ngày thi đầu tiên
  • Ngày thi thứ hai

Đề thi Olympic chuyên KHTN môn Hóa học:

  • Ngày thi đầu tiên
  • Ngày thi thứ hai

Đề thi Olympic chuyên KHTN môn Sinh học:

  • Ngày thi đầu tiên
  • Ngày thi thứ hai

Đề thi Olympic chuyên KHTN môn Tin học:

  • Ngày thi đầu tiên
  • Ngày thi thứ hai


Link Đề thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2014 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)