Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Vật lý

Link Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Vật lý chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Vật lý - Đề thi thử Đại học môn Vật Lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN THI: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút (ko nói thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU,TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40)

Câu 1: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian:
A. Lệch pha một lượng π/4.
B. Vuông pha cùng nhau.
C. Cùng pha cùng nhau.
D. Ngược pha cùng nhau.

Câu 2: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hoà là a0 và v0. Biên độ dao động là:

Câu 3: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật
A. tỉ lệ nghịch cùng khoảng cách từ vật xuất hiện địa điểm cân bằng và hướng ra xa địa điểm ấy
B. tỉ lệ cùng độ biến dạng của lò xo
C. có giá trị ko đổi
D. tỉ lệ cùng khoảng cách từ vật xuất hiện địa điểm cân bằng và luôn hướng về địa điểm cân bằng

Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật bé khối lượng m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vmax là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng biên độ , ta nhìn khi
A. chiều dài của lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi bé nhất
B. độ lớn lực hồi phục bằng thì thế năng bé hơn động năng ba lần
C. vật ở phía dưới địa điểm cân bằng và động năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là

Câu 5: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ địa điểm cân bằng xuất hiện địa điểm biên âm thì
A. véc tơ vận tốc ngược chiều cùng véc tơ gia tốc
B. độ lớn vận tốc và gia tốc với tăng
C. vận tốc và gia tốc với có giá trị âm
D. độ lớn vận tốc và gia tốc với giảm

Câu 6: Một vật khối lượng ko đổi thực hiện đồng thời đôi dao động điều hòa có phương trình lần lượt là
; thì dao động tổng hợp là . Lúc biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là:

Câu 7: Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC ghép nối tiếp bé hơn tích UI là do
A. điện áp giữa đôi đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối cùng nhau.
B. có hiện tượng cộng hưởng trên đoạn mạch.
C. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ.
D. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (cùng U0, ω ko đổi) vào đôi đầu đoạn mạch RLC, trong đấy cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Lúc L = L1 hoặc L = L2 cùng L1 > L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 cùng P1 = 3P2; độ lệch pha giữa điện áp đôi đầu mạch điện cùng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng φ1, φ2 cùng |φ1| + |φ2| = π/2. Độ lớn của φ1 và φ2 là:
A. π/3; π/6 B. π/6; π/3 C. 5π/12; π/12 D. π/12; 5π/12

Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Tính từ thời điểm lúc đầu, sau khoảng thời gian vật chạy được quãng đường 15cm. Biên độ dao động của vật là
A. 5cm. B. 4cm. C. 3cm. D. 2,5cm.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa cùng chu kỳ T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật bé của con lắc có độ lớn vận tốc vượt quá 5√3cm/s là T/3. Số dao động vật thực hiện được trong thời gian một phút là.
A. 60 B. 120 C. 20 D. 1

Câu 11: Một vật dao động điều hòa cùng cơ năng toàn phần là 5J. Động năng của vật tại điểm cách địa điểm cân bằng một khoảng bằng 3/5 biên độ có giá trị sai khác so cùng thế năng là:
A. bé hơn thế năng 1,4J
B. bé hơn thế năng 1,8J
C. lớn hơn thế năng 1,4J
D. lớn hơn thế năng 1,8J

Câu 12: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ địa điểm cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Lúc thả vật 7π/30 (s) thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là:
A. 2√6 cm B. 2√5cm C. 2√7cm D. 4√2 cm

Câu 13: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q = 10 µC và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Lúc vật đang nằm cân bằng, cách điện cùng mặt phẳng nằm ngang nhẵn, thì lộ diện tức thời một điện trường đều được duy trì trong ko gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đấy con lắc dao động trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Độ lớn cường độ điện trường E là
A. 4.105 V/m B. 2.105 V/m C. 8.104 V/m. D. 105 V/m.

Câu 14: Đoạn mạch R, L(thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều ko đổi, tần số thay đổi được. Lúc điều chỉnh tần số dòng điện là f1 và f2 thì pha lúc đầu của dòng điện qua mạch là -π/6 và π/12 còn cường độ dòng điện hiệu dụng ko thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng f1 là
A. 0,8642 B. 0,9239. C. 0,9852. D. 0,8513.

Câu 15: Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có với khối lượng m, điện tích q. Lúc dao động điều hòa chưa có điện trường thì chúng có với chu kì T1 = T2. Lúc đặt cả đôi con lắc trong với điện trường đều có vectơ cường độ điện trường nằm ngang thì độ giãn của con lắc lò xo tăng đôi lần, con lắc đơn dao động điều hòa cùng chu kì là √2s. Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là.
A. 1,2s. B. 1,44s C. √2s . D. 2s

Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng ,lò xo khối lượng ko khá nhiều, k = 50N/m ,khối lượng m = 200g .Vật đang nằm yên ở địa điểm cân bằng thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn tổng số 12cm rồi thả cho nó dao động điều hoà. Lấy π2 = 10, g = 10m/s2.Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo với chiều cùng lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là
A. 1/15s B.1/30s C.1/10s D.2/15s

Câu 17: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp cùng đoạn MB. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp cùng cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, đoạn MB chỉ cần tụ điện C. Điện áp tức thời uAB = 100√2cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì cường độ hiệu dụng I = 0,5A, UMB =100(V), dòng điện i trễ pha so cùng uAB một góc 600. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại.Tính độ tự cảm L2.

Câu 18: Chiều dài ống sáo càng lớn âm phát ra
A. Càng bé B. Càng cao. C. Càng to. D. Càng trầm.

Câu 19: Chọn câu sai khi kể về sóng dừng xảy ra trên sợi dây :
A. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là 1 phần tư bước sóng.
B. Khoảng thời gian giữa đôi lần liên tục dây duỗi thẳng là nửa chu kì.
C. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút luôn dao động với pha.
D. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút luôn dao động ngược pha

Câu 20: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình uA = 6cos20πt (mm); uB = 6cos(20πt + π/2) (mm). Coi biên độ sóng ko giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng v = 30 (cm/s). Khoảng cách giữa đôi nguồn AB = 20 (cm). H là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ?
A.0,375cm;9,375cm B.0,375cm; 6,35cm C.0,375cm; 9,50cm D. 0,375cm; 9,55cm

Câu 21: Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm)có 2 nguồn kết hợp dddh với tần số,với pha nhau. điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB một khoảng bé nhất bằng 4√5 (cm) luôn dao động với pha cùng I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc cùng AB tại A,cách A một khoảng bé nhất bằng bao nhiêu để M dao động cùng biên độ cực tiểu.
A.9,22(cm) B.2,14 (cm) C.8.75 (cm) D.8,57 (cm)

Câu 22: Trên mặt một chất lỏng, có đôi nguồn sóng kết hợp O1, O2 cách nhau l = 24cm, dao động theo với một phương cùng phương trình uo1 = uo2 = Acosωt (t tính bằng s A tính bằng mm) Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O1O2 xuất hiện những điểm nằm trên đường trung trực của O1O2 dao động với pha cùng O là 9cm. Số điểm dao động cùng biên độ bằng cực tiểu trên đoạn O1O2 là:
A. 18 B. 16 C. 20 D. 14

Câu 23: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào đôi đầu mạch một điện áp u = U0cosωt (V). Điều chỉnh C = C1 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W. Điều chỉnh C = C2 thì hệ số công suất của mạch là √3/2. Công suất của mạch khi đấy là
A. 200W. B. 300W. C. 100 W. D.100W.

Câu 24: Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi Ox. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng d = 25 cm có phương trình dao động uM = 3cos(10πt – π/3) cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 5 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là:
A. u0 = 3cos(10πt + π/3) cm B. u0 = 3cos(10πt – π/2) cm
C. u0 = 3cos(10πt - 5π/6) cm D. u0 = 3cos(10πt + π/6) cm

Câu 25: Một mũi nhọn S dao động điều hoà cùng tần số 40Hz chạm nhẹ vào mặt nước. Người ta nhìn đôi điểm A và B trên mặt nước với nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng a=20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3m/s xuất hiện 5m/s. Tốc độ đấy là
A. 3,2m/s. B. 4,5m/s. C. 4,2m/s. D. 3,5m/s

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào đôi đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây ko thuần cảm (L, r) và tụ điện C cùng R = r. Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha cùng nhau và có với một giá trị hiệu dụng là 30√5. Điện áp hiệu dụng đặt vào đôi đầu đoạn mạch là.
A. 120√2V. B. 120V. C. 60√2V. D. 60V.

Câu 27: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 25 pF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do cùng điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0. Biết khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên bản tụ điện đấy giảm từ Q0 xuất hiện Qo√2/2 là t1, khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên bản tụ điện đấy giảm từ Q0 xuất hiện Qo√3/2 là t2 và t1 - t2= 10-6 s. Lấy . Giá trị của L bằng
A. 0,567 H. B. 0,576 H. C. 0,765 H. D. 0,675 H.

Câu 28: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần ko khá nhiều. Hiệu điện thế giữa đôi bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian cùng tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.
B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn cùng tần số f.
C. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số 2f .
D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

Câu 29: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà cùng chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện
A. biến thiên điều hoà cùng chu kỳ 2T
B. ko biến thiên điều hoà theo thời gian
C. biến thiên điều hoà cùng chu kỳ T/2
D. biến thiên điều hoà cùng chu kỳ T

Câu 30: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại xuất hiện khi phóng điện hết là:
A. 6.10-4 s. B. 1,5.10-4 s. C. 12.10-4 s. D. 3.10-4 s.

Câu 31: Trong một mạch dao động LC ,năng lượng tổng số của mạch được chuyển hóa chắc chắn từ năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5μs. Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại là
A. 1,5μs. B.0,75μs. C.3 μs. C.30μs.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Vật lý mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)