Đề thi thử đại học khối C năm 2014

Link Đề thi thử đại học khối C năm 2014 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi thử đại học khối C năm 2014 - Tuyển chọn đề thi các môn Văn, Sử, Địa - Có đáp án

Tổng hợp đề thi thử và đáp án những môn Văn, Sử, Địa sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh Đại học khối C. Các đề thi được tuyển chọn từ những trường có uy tín, là nguồn tài liệu xẻ ích cho bạn tham khảo định hướng ôn tập chính xác hơn.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C

Thời gian làm bài:180 phút, ko nói thời gian giao đề.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,5 điểm)

1. Xác định phạm vi của những miền tự nhiên ở nước ta và nêu đặc trưng căn bản về khí hậu của mỗi miền.

2. Phân tích những ảnh hưởng tích cực của các giai đoạn đô thị hóa đối cùng sự phát triển kinh tế - cộng đồng ở nước ta.

Câu II (2,5 điểm)

1. Lập bảng so sánh sự nổi bật giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

2. Vì sao việc phát triển những vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn liền cùng công nghiệp chế biến là 1 trong các phương hướng cần thiết trong chiến lược phát triển nông nghiệp ở nước ta?

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Lao động phân theo những khu vực kinh tế ở nước ta quá trình 2000 - 2009

Đề thi thử đại học khối C năm 2014

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất tỏ ra sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta quá trình 2000 - 2009.

2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta quá trình 2000 – 2009.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (Câu IV. a hay câu IV. b)

Câu IV. a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Phân tích những thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp điện lực ở nước ta.

Câu IV. b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Trình bày sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở nước ta. Giải thích tại sao trong các giai đoạn công nghiệp hoá, công nghiệp năng lượng nên “chạy trước một bước”?

Download tài liệu để xem chi tiết.


Link Đề thi thử đại học khối C năm 2014 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)