Đề thi thử Đại học môn Vật lý khối A năm 2013 (có đáp án)

Link Đề thi thử Đại học môn Vật lý khối A năm 2013 (có đáp án) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi thử Đại học môn Vật lý khối A năm 2013 (có đáp án) - Đề thi thử Đại học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN VẬT LÝ. KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, ko nói thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………SBD:……….

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 xuất hiện câu 40)

Câu 1: Cho đôi loa là nguồn phát sóng âm S1, S2 phát âm với phương trình US1 = US2 = a cos wt. Tốc độ truyền âm trong ko khí là 345(m/s). Một người đứng ở địa điểm M cách S1 là 3(m), cách S2 là 3,375(m). Tần số âm bé nhất, để người đấy ko nghe được âm từ đôi loa phát ra là:
A. 480(Hz)               B. 440(Hz)                C. 420(Hz)               D. 460(Hz)

Câu 2: Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu vào catôt lần lượt những bức xạ có bước sóng λ1 = 0,16 μm, λ2 = 0,20 μm, λ3 = 0,25 μm, λ4 = 0,30 μm, λ5 = 0,36 μm, λ6 = 0,40 μm. Cho h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s.
Các bức xạ gây nên được hiện tượng quang điện là:
A. λ3, λ4, λ5.              B. λ1, λ2.                 C. λ2, λ3, λ4.                 D. λ1, λ2, λ3.

Câu 3: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình vẽ bên. Tìm phát biểu đúng:

A. Tại thời điểm t3, li độ của vật có giá trị âm
B. Tại thời điểm t4, li độ của vật có giá trị dương
C. Tại thời điểm t2, gia tốc của vật có giá trị âm
D. Tại thời điểm t1, gia tốc của vật có giá trị dương

Câu 4: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/108π2mH và một tụ xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C = α + 30(pF). Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay c ủa tụ nên là:
A. 36,50              B. 38,50                 C. 35,50                 D. 37,50

Câu 5: Một sóng cơ có bước sóng λ, tần số f và biên độ a ko đổi, chia sẻ trên một đường thẳng từ điểm M xuất hiện điểm N cách M một đoạn 7λ/3. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng 2πfa, lúc đấy tốc độ dao động của điểm N bằng:

Câu 6: Chọn kết luận sai về dao động cưỡng bức?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức tỷ lệ thuận cùng biên độ của ngoại lực và lệ thuộc vào tần số của ngoại lực.
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
C. Dao động cưỡng bức là dao động được duy trì b ởi ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
D. Lúc vật dao động cưỡng bức, biên độ dao động ko lệ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Câu 7: Mạch điện xuay chiều gồm điện trở R = 100Ω nối tiếp cùng cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/πH. Điện áp tức thời giữa đôi đầu đoạn mạch có biẻu thức u = . Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là:

Câu 8: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hay tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được 
A. một dải có màu từ đỏ xuất hiện tím nối liền nhau một cách liên tiếp. 
B. những vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.
C. ánh sáng trắng
D. bảy vạch sáng từ đỏ xuất hiện tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Câu 9: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l1 có tần số dao động điều hoà là 0,75 Hz, con lắc đơn có chiều dài l2 có tần số dao động điều hoà là 1 Hz, thì con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 có tần số dao động điều hoà là
A. 0,25 Hz.                B. 0,875 Hz.                 C. 0,6 Hz.                  D. 1,25 Hz.

Câu 10: Dây AB = 40 cm căng ngang, đôi đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (nói từ B), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng và nút sóng trên dây AB là
A. 10.                 B. 21.                 C. 20.                  D. 19.

Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật m = 100g. Kéo vật xuống dưới địa điểm cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động theo phương trình: x = 6cos10πt (cm). Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10m/s2. Lực sử dụng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn
A. 7 N.             B. 60 N               C. 6 N.                 D. 70 N.

Câu 12: Sóng điện từ sử dụng trong thông báo liên hệ dưới nước là:
A. sóng ngắn.                B. sóng dài.               C. Sóng cực ngắn.               D. Sóng trung.

Câu 13: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa đôi khe là a = S1S= 1,5 mm, đôi khe cách màn ảnh một đoạn D = 2 m. Chiếu đồng thời đôi bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 μm, λ1 = 0,64 μm vào đôi khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa đôi vân sáng với màu cùng vân sáng chính giữa có giá trị là
A. d = 1,72 mm               B. d = 0,64 mm                 C. d = 2,56 mm                 D. d = 1,92 mm

Câu 14: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ ko khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang cùng góc đến 600. Chiết suất của chất lỏng đối cùng ánh sáng tím nt= 1,70, đối cùng ánh sáng đỏ nđ = 1,68. Bề rộng của dải màu thu được ở đáy chậu là 1,5 cm. Chiều sâu của nước trong bể là
A. 1,5 m.                B. 1,0 m.               C. 2 m.                D. 0,75 m.

Câu 15: Chọn câu sai: Đặt vào đôi đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có biên độ ko đổi và tần số thay đổi được thì:
A. cường độ dòng điện sớm pha so cùng hiệu điện thế một góc 900.
B. cường độ dòng điện hiệu dụng tỷ lệ nghịch cùng điện dung của tụ điện.
C. cường độ dòng điện cực đại tỷ lệ thuận cùng tần số của hiệu điện thế.
D. công suất tiêu thụ bằng không.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Đề thi thử Đại học môn Vật lý khối A năm 2013 (có đáp án) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)