Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Tiếng Anh (Khối D - Đề 02)

Link Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Tiếng Anh (Khối D - Đề 02) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)