Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán (Đề 26)

Link Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán (Đề 26) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán (Đề 26) - Đề thi thử số 26

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN

Đề số 26

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)

Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 8x4 - 9x2 + 1

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Dựa vào đồ thị (C) nên biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

Câu II (2 điểm): Giải phương trình, hệ phương trình:

Câu III: Tính diện tích của miền phẳng có hạn bởi những đường y = |x2 - 4x|y = 2x

Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp cụt tam giác đều ngoại tiếp một hình cầu bán kính r cho trước. Tính thể tích hình chóp cụt biết là cạnh đáy lớn gấp hai cạnh đáy nhỏ.

Câu V (1 điểm) Định m để phương trình sau có nghiệm:PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong đôi phần (Phần 1 hay phần 2)

1. Theo chương trình chuẩn.

Câu VI.a (2 điểm)

1. Cho ABC có đỉnh A(1;2), đường trung tuyến BM: 2x + y + 1 = 0 và phân giác trong CD: x + y - 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.

2. Cho đường thẳng (D) có phương trình:

Gọi ∆ là đường thẳng qua điểm A(4;0;-1) nhưng nhưng cùng (D) và I(-2;0;2) là hình chiếu vuông góc của A trên (D). Trong những mặt phẳng qua ∆, nên viết phương trình của mặt phẳng có khoảng cách xuất hiện (D) là lớn nhất.

Câu VII.a (1 điểm) Cho x, y, z là 3 số thực thuộc (0;1]. Chứng minh là:2. Theo chương trình nâng cao.

Câu VI.b (2 điểm)

1. Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(1;0), B(0;2) và giao điểm I của đôi đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ đỉnh C và D.

2. Cho đôi điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường thẳng ∆ có phương trình tham số . Một điểm M thay đổi trên đường thẳng ∆ , tìm điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị bé nhất.

Câu VII.b (1 điểm) Cho a, b, c là ba cạnh tam giác. Chứng minh:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán (Đề 26) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)