Đề thi TOEFL năm 2000

Link Đề thi TOEFL năm 2000 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi TOEFL năm 2000 - Bộ đề TOEFL

Đề thi TOEFL tháng 01, tháng 05, tháng 08 và tháng 10 năm 2000. Mời những bạn tham khảo.