Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Link Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Tài liệu Kinh tế quốc tế

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

Đề số 1:

Câu 1: Trong những câu hỏi sau đây câu nào ko đúng
a. Thuế quan là 1 hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu sử dụng từng là nên trả giá cao thành người sản xuất từng là được giá cao
b. Thuế quan là 1 trong những hình thức hạn chế mậu dịch có từ lâu đời nhất
c. Thuế quan là 1 tool hạn chế mậu dịch mà người sản xuất ưa chuộng nhất
d. Thuế quan góp phần làm tăng ngân sách chính phủ

Câu 2: Thu nhập của người lao động ở những nước thu nhận vốn đầu tư sẽ:
a. Tăng lên so cùng thu nhập của người chủ sở hữu tư bản
b. Tăng lên
c. Giảm đi
d. Không thay đổi

Câu 3: APEC thuộc hình thức liên kết
a. Khu vực mậu dịch tự do
b. Liên hiệp quan thuế
c. Thị trường chung
d. Không thuộc hình thức nào trên đây

Câu 4: Khoản nào sau đây ko thuộc về cung ngoại tệ:
a. Xuất khẩu
b. Sự chi trả của những cty khi chạy ra nước ngoài đầu tư
c. Khách du lịch
d. Thân nhân gửi về

Bài tập sau đây sử dụng cho những câu 5-7
Có số liệu trong bảng sau:

Câu 5:
a. A là SP thâm dụng tư bản ở cả 2 quốc gia
b. B là SP thâm dụng tư bản ở cả 2 quốc gia
c. A là SP thâm dụng lao động ở quốc gia 1, thâm dụng tư bản ở quốc gia 2
d. B là SP thâm dụng lao động ở quốc gia 1, thâm dụng tư bản ở quốc gia 2

Câu 6:
a. Quốc gia 1 dư thừa lao động, khan hiếm tư bản
b. Quốc gia 2 dư thừa lao động, khan hiếm tư bản
c. Quốc gia 2 dư thừa tư bản, khan hiếm lao động
d. Quốc gia 1 khan hiếm cả tư bản lẫn lao động

Câu 7: Theo lý thuyết H-O, mô hình mậu dịch của mỗi quốc gia là:
a. Quốc gia 1 xuất B nhập A
b. Quốc gia 1 xuất A nhập B
c. Quốc gia 2 xuất B nhập A
d. Tất cả đều sai

Câu 8: Người tiêu sử dụng thích thuế quan hơn so cùng quota vì:
a. Được tiêu sử dụng nhiều hơn cùng giá ko đổi khi có nhu cầu tăng
b. Được tiêu sử dụng nhiều hơn cùng giá giảm chạy do có sản xuất tăng
c. Được đáp ứng sở thích, thị hiếu lớn hơn
d. Được tiêu sử dụng nhiều hơn

Câu 9: Giá cả SP so sánh cân bằng chung khi mậu dịch xảy ra giữa 2 quốc gia là:
a. Đường nối điểm sản xuất mới và điểm tiêu sử dụng mới
b. Phản ánh độ nghiêng c đường trên so cùng mặt phẳng
c. Là mức giá ở đấy 2 quốc gia giao thương cùng nhau
d. a, b, c đều đúng

Câu 10: Trong những câu kể sau đây, câu nào ko đúng
a. Liên hiệp quan thuế tạo lập mậu dịch có lợi hơn liên hiệp quan thuế chuyển hướng mậu dịch bởi vì mang đếnn lợi ích cho cả những nước thành viên và những nước ko là thành viên
b. Tỷ lệ mậu dịch ở những nước đang phát triển suy giảm bởi vì cơ cấu xuất nhập khẩu
c. Nước lớn ko thiệt bằng nước bé khi đánh thuế quan bởi vì sử dụng chính trị để gây áp lực cùng những nước nhỏ
d. Bảo vệ một ngành công nghiệp non trẻ là 1 trong các lý lẽ tuyệt vời để biện minh cho chủ nghĩa bảo vệ mậu dịch.

Bài tập sau đây sử dụng cho những câu từ 11 - 14

Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau:

Qdx = 250 - 50Px; Qsx = 20Px - 30; trong đấy Qdx, Qsx là số lượng SP X tính bằng 1 đơn vị, Px là giá cả SP X tính bằng USD. Giả thiết quốc gia này là 1 nước bé và giá thế giới là Pw = Px = $2

Câu 11: Lúc mở cửa mậu dịch tự do, thị trường SP X của quốc gia này là:
a. Px = $4, TD = 50X, SX = 10X, NK = 40X
b. Px = $2, TD = 100X, SX = 20X, NK = 80X
c. Px = $5, TD = 0X, SX = 70X, NK = 100X
d. Px = $2, TD = 150X, SX = 10X, NK = 140X

Câu 12: Lúc chính phủ ấn định một quota nhập khẩu 70X, giá trong nước sẽ là:
a. Px = $2 b. Px = $4 c. Px = $3 d. Tất cả đều sai

Câu 13: Nếu như chính phủ sử dụng hình thức bán giấy phép thì phần thu vô sẽ là:
a. $70 b. $140 c. $90 d. $100

Câu 14: Trong trường hợp này, nếu có ý định có một tác động tương tự như quota trên thì mức thuế quan nên là:
a. 100% b. 200% c. 50% d. 70%

Câu 15: Lợi thế so sánh là:
a. Sự nổi bật một cách tương đối về năng suất lao động hay chi phí lao động của mỗi quốc gia về một SP nào đó
b. Một trường hợp nổi bật của lợi thế không bao giờ
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai

Câu 16: Thuế quan ngăn cấm là mức thuế quan mà tại đó:
a. Triệt tiêu mọi lợi ích do mậu dịch tự do mang lại
b. Chính phủ ấn định ko được quyền tăng đơn
c. Sản xuất đạt mức cao nhất ở tất cả những SP
d. a, b, c đều đúng

Download tài liệu để xem chi tiết


Link Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)