Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kê - Đề 1

Link Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kê - Đề 1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kê - Đề 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Đề số 1:

Câu 1: Người ta chọn bất kỳ từ một dây chuyền đóng đùm tự động ra 50SP.Trọng lượng được ghi nhận như sau:

Ví dụ trọng lượng của SP có phân phối chuẩn, cùng độ tin cậy 95%, trọng lượng trung bình SP nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân)
a.752.25-821.16 b.703.48-708.92 c.637.25-711.49 d.717.52-744.48

Câu 2: Từ tài liệu câu 1, theo thiết kê kĩ thuật nhà máy quy định trọng lượng trung bình SP là 703 gr. Với mức ý nghĩa α=0.05, tình trạng sản xuất diễn ra là :
a.Bình hay b.Không xác định c.Không bình thường d.a,b,c sai

Câu 3: Từ kết quả tính toán câu. Giá trị P-value tính được là (%)(giá trị kiểm định Z lấy 2 số thập phân)
a.7.97 b.8.25 c.9.70 d.2.14

Câu 4: Để so sánh hiệu quả của của 3 loại phân bón đối cùng loại cây trồng X, người ta thực hiện một vài thí nghiệm và kết quả cho trog bảng anova sau: (Biết phương sai 3 nhóm bằng nhau)

Số quan sát thực hiện trong thực nghiệm này là:
a. 20 b.19 c.17 d. 16

Câu 5: Từ tài liệu câu 4, ở mức ý nghĩa α=0,05 có thể kể hiệu quả của 3 loại phân bón đối cùng cây X là:
a.như nhau b.khác nhau c.ko xác định

Câu 6: Kết quả tìm nguyên nhân trọng lượng của gà vịt sau 3 tháng nuôi:

Phân phối về trọng lượng đàn gà trên là (lấy 4 số thập phân):
a. Đối xứng b. lệch trái c. ko xác định d. lệch phải

Câu 7: Có tài liệu về sản xuất SP A tại một phân xưởng quí 1/2004 như sau:

Tỷ lệ SP loại 1 cả quý là (%)(lấy 2 số thập phân):
a.65,24 b.64,35 c.62,34 d.63,43

Câu 8: Công ty Z khi tính thông số thời vụ theo tháng về lượng hàng A bán ra, có kết quả như sau: Chỉ số thời vụ trung bình (%)
Tháng 1:62,9 Tháng 2: 64,2 tháng 3: 66,4 tháng 4:86,1
Tháng 5: 116,4 tháng 6:137,8 tháng 7:152,1 tháng 8: 138,2
Tháng 9: 109,3 tháng 10:94,8 tháng 11:91,7 tháng 12: 81,7
Chỉ số T.Vụ điều chỉnh của tháng 9 là: (lấy 2 số thập phân)
a.109,30 b.109.53 c.109,15 d.109,33

Câu 9: Tài liệu về tình trạng tiêu thụ 3 mặt hàng tại cty X 2 tháng đầu năm 2004 như sau:

Chỉ số tổng hợp khối lượng hàng tiêu thụ trong tháng 2 so cùng tháng 1 là (%) (lấy 2 số thập phân):
a.102,556 b.102,31 c.101,50 d.102,43

Câu 10: Số liệu câu 9, thông số tổng hợp giá T2 so cùng T1 là(%)
a.100,67 b.100,43 c.101,45 d.100,57

Câu 11: Từ số liệu câu 9, thông số giá Fisher được tính là (%)
a.101,61 b.102,63 c.100,61 d.100,99

Câu 12: Nghiên cứu những chỉ tiêu đo độ biến thiên cho thấy:
a. Độ phân tán của những lượng biến so vơi trung bình của chúng
b. Độ đồng đều của tổng thể theo tiêu thức nghiên cứu
c. a,b đúng
d. a,b sai

Câu 13: một xí nghiệp có 3 phân xưởng với SX một loại sp, số liệu cho trong bảng:

Do kết cấu sản lượng thay đối, khiến giá thành trung bình kì thông báo so cùng kì gốc giảm (%)
a.12,67 b.28,98 c.19,96 d.29,12

âu 14: Tự tài liệu câu 13, do sản lượng tăng 50%, khiến tổng chi phí tăng (ngàn đồng):
a.48340 b.49240 c.49980 d.47990

Câu 15: Chiều cao trung bình của nam thanh niên VN là 168cm, độ lệch tiêu chuẩn là 10cm, trong khi cân nặng trung bình là 57kg, độ lệch tiêu chuẩn là 5 kg. Kết luận rút ra:
a. Biến thiên về chiều cao và cân nặng là như nhau
b. Chiều cao biến thiên nhiều hơn biến thiênvề cân nặng
c. Chiều cao biến thiên ít hơn biến thiên về cân nặng
d. Chưa thể rút ra kết luận gì

Câu 16: Trong một phân xưởng có 15% số nữ và 25% số nam đang làm việc trong với một dự án. Biết là 60% số công nhân của phân xưởng là nữ. Hỏi có bao nhiêu % công nhân của phân xưởng đấy đang làm trong dự án.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.


Link Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kê - Đề 1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)