Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 18

Link Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 18 chính thức:

Tải về máy (739,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 xuất hiện vòng 18 dành cho những em học sinh lớp 2 tham khảo, ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời những em với tham khảo.

Tổng hợp bài tập ôn thi Violympic lớp 2


Đề thi Violympic Toán lớp 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2: Vòng 1

Bài 1:Nên viết số thứ tự của những ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào vị trí .....

1, Điền số thích hợp vào vị trí trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có đôi chữ số khác nhau là số...........

3, Số nhỏ nhất có đôi chữ số mà hiệu đôi chữ số bằng 2 ...........

4, Điền số thích hợp vào vị trí trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt.Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......

6, Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt,buổi chiều bán được 15 chiếc quạt.Hỏi cả ngày hôm đấy cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt?.......

7, Có tất cả ........ chữ số có đôi chữ số mà tổng đôi chữ số của mỗi số đấy bằng 8.

8, Người ta bỏ vào trong hộp 25 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh.Hỏi cả đôi màu xanh và đỏ trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi ?..........

9, Nên cho hay có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số bé hơn 68 ?.........

10, Nên cho hay từ số 35 xuất hiện 68 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?............

Bài 3: Điền vào vị trí .....

1, Sắp xếp những số sau theo thứ tự tăng dần:14,6,2.17..........................................

2, 60 - ....... = 30

3, Có .......... số có 1 chữ số

4, Số lớn nhất có 1 chữ số...........

5, Số lớn nhất có 2 chữ số............

6, 58 - ........ = 36 + 10.

7, 49 - ........ = 24.

8, Một cửa hàng có 86 quyển vở.Bán 20 quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?..........

9, 1dm = ........ cm.

10, ...... + 41 = 56 + 23.

11, 4 dm + 20 cm = ........ dm.

12, ........ cm + 1dm = ........ 40 cm

13, 89 – 31 = .........

14, Trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu trả lời sai.

a, 19 gọi là Tổng                         c, Biểu thức gọi là phép cộng

b, 16 gọi là Tổng                         d, 16 và 3 được gọi là số hạng.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2: Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... dm.

3, 9 + 7 = ........

4, Cho những số 70,39,15,23,89.Xếp theo thứ tự từ lớn xuất hiện bé:..................................

5, Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn liên tục đôi ô có giá trị bằng nhau hay đồng nhất cùng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được quyền tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2 : Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 và bé hơn 79?: .............

5, 8 dm 2 cm = ........dm.

6, Cho a = 85 – 23 và b = 45 + 9. So sánh đôi số a và b (a ....... b)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, Có bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 29 quyển vở, ngày thứ đôi bán nhiều hơn ngày đầu tiên 15 quyển vở. Hỏi ngày thứ đôi bán được bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn liên tục đôi ô có giá trị bằng nhau hay đồng nhất cùng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được quyền tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2

Tài liệu vẫn có mời những bạn tải xuống để xem tiếp


Link Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 18 mới nhất:

Tải về máy (739,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)