Diffboard Online

Link Diffboard Online chính thức:


Diffboard - Chia sẻ giấy tờ trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng

Diffboard mặc dù là 1 dịch vụ thực sự dễ dàng cùng giao diện trang chủ chắc chắn sạch sẽ và rất là gọn gàng, tuy nhiên đằng sau nó lại ẩn chứa chức năng độc đáo, đấy là năng lực lưu trữ nhiều bản khác nhau của với một đoạn và sự nổi bật giữa chúng là dễ thấy thấy. Mỗi đoạn cũng có riêng mình nguồn cấp dữ liệu RSS, có thể được sử dụng để theo dõi những thay đổi mới nhất, và bạn phải nhập vào khung trống New version những nội dung mong có ý định rồi nhấn vào nút Create Snippet ở phía dưới là có thể share thông báo xuất hiện mọi người.


Link Diffboard Online mới nhất: