Document Converter eXPress Online

Link Document Converter eXPress Online chính thức:


Document Converter eXPress

Document Converter eXPress là dịch vụ bắt ngồn từ Neevia. Đây là 1 chức năng đóng đùm những ứng dụng giúp bạn chọn lựa chuyển những tệp từ bất cứ một định dạng nào thành tệp PDF. Bạn cũng có thể chọn lựa những tệp hình ảnh như JPEG, PNG, TIFF, và BMP.

Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp bạn sử dụng những bản cũ hơn của dịch vụ, để có thể tương thích cùng năng lực cùng những bản của Adobe Acrobat. Document Converter eXPress còn có một tool hỗ trợ bạn mã hóa và gỡ bỏ Watermark khỏi file PDF.
Theo XHTT


Link Document Converter eXPress Online mới nhất: