Download to Dropbox cho Chrome Online

Link Download to Dropbox cho Chrome Online chính thức:


Download to Dropbox for Chrome - Tiện ích share file lên Dropbox

Download to Dropbox for Chrome là 1 tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt web Google Chrome, hỗ trợ tải lên tệp trực tiếp từ trang web lên tài khoản Dropbox của mình.Thông hay người sử dụng hay nên thực hiện một số thao tác để chuyển file từ web vào tài khoản Dropbox của mình. Giả sử bạn phải nhấp vào liên kết để tải tệp về máy, sau đấy lại tải lên lên tài khoản Dropbox.
Download to Dropbox for Chrome
Nhưng một khi từng cài đặt Download to Dropbox for Chrome thì thao tác trên biến thành cực kỳ dễ dàng.Ứng dụng này sẽ thêm một tùy chọn Upload to Dropbox vào menu chuột nên khi sử dụng Chrome. Lúc đấy bạn phải click chuột nên vào liên kết tải tệp, sử dụng tùy chọn trên để gửi tệp trực tiếp từ trang web đấy xuất hiện một Folder trên tài khoản Dropbox của mình.
Download to Dropbox for Chrome
Người sử dụng có thể nhấp vào biểu tượng của Download to Dropbox for Chrome để quản lý các giai đoạn đăng tệp. Dung lượng tối đa cho một tệp tải lên Dropbox là 300 MB.


Link Download to Dropbox cho Chrome Online mới nhất: