Encipher It Online

Link Encipher It Online chính thức:


Encipher It - Mã hóa Email trước khi gửi

Nếu như có ý định giữ an toàn không bao giờ cho thư điện tử của bạn dưới mọi con mắt quan tâm thì Encipher là 1 tool mã hóa đắc lực nhất, vì mã hóa Email là cách dễ dàng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của mình bằng việc sử dụng một thông báo riêng tư và chỉ cần người thân mới được quyền giải mã nó. Nói là tool tuy nhiên thực chất nó chỉ là 1 đoạn code mà ở đấy bạn được phép đánh dấu (bookmark) vào những trình duyệt để mã hóa Email trước khi gửi. Cũng theo cách này, bạn được phép mã hóa tn trong Facebook hoặc ngẫu nhiên mạng cộng đồng nào.


Link Encipher It Online mới nhất: