Evaphone Online

Link Evaphone Online chính thức:


Evaphone

Vô với dễ dàng, dễ sử dụng, ko tính phí dịch vụ, thậm chí khôngyêu cầu đăng ký tài khoản, sử dụng công nghệ VoIP để tạo cuộc gọi quốctế cùng giá rẻ, cung cấp thời gian gọi miễn phí có có hạn trong ngày:
Giao diện điều khiển chính gồm có 3 tab: - Phone: người sử dụng điền sđt tương ứng cùng mã quốc gia được cung cấp sẵn trong menu. - Free minutes: thời gian miễn phí được tính và vận dụng đối cùng đã quốc gia. - Price: thông báo, giá cả cụ thể có gồm có cả thuế, tính theo đơn vị USD.


Link Evaphone Online mới nhất: