Flags by Colours - Tập nhớ quốc kỳ theo màu sắc Online

Link Flags by Colours - Tập nhớ quốc kỳ theo màu sắc Online chính thức:


Flags by Colours - Tập nhớ quốc kỳ theo màu sắc

Để nhớ tất cả lá cờ của những nước trên toàn thế giới, bạn nên xuất hiện chỗ ở http://shaheeilyas.com/flags để tập luyện. Đây là nơi tổng hợp quốc kỳ mọi nước tuy nhiên ko theo dạng hay nhìn mà theo phong cách phân phối màu. Mỗi lá cờ là 1 hình tròn được chia tỉ lệ màu sắc như trên lá cờ thật. Giả sử, cờ của Indonesia chỉ cần đôi màu trắng và đỏ, thì mỗi màu này chiếm nửa hình tròn, từ đó, bạn được phép suy ra là cờ của nước nào. Nếu như bạn ko biết câu trả lời, ấn trực tiếp lên lá cờ ấy để nhìn tên nước lộ diện. Ngoài ra, trang web này còn sử dụng nguồn thông báo từ Wikipedia để bạn được phép khám phá về nước đấy trực tiếp mà ko cần tìm đâu xa.
Theo NLĐ


Link Flags by Colours - Tập nhớ quốc kỳ theo màu sắc Online mới nhất: