Game Amazon Alive Online

Link Game Amazon Alive Online chính thức:

Amazon Alive đưa bạn xuất hiện một cuộc phiêu lưu ở giữa khu rừng nhiệt đới Amazon, tạo và cải thiện cộng đồng của riêng bạn và sử dụng trí khôn khéo của mình để cộng đồng phát triển mạnh mẽ.
Amazon Alive

Chức năng chính:

  • Tạo cộng đồng của bạn trong rừng nhiệt đới Amazon.
  • Quản lý nguồn lực để duy ngôi làng.
  • Tìm hiểu để sống hài hòa cùng thiên nhiên.
  • Sản xuất những mặt hàng và bán cho friend trên Facebook trong cảng.
  • Cứu khu rừng nhiệt đới Amazon.
  • Amazon Alive
    Amazon Alive


    Link Game Amazon Alive Online mới nhất: