Game Galaxy Legion Online

Link Game Galaxy Legion Online chính thức:


Galaxy Legion - Thống trị thiên hà

Galaxy Legion là trò chơi chiến thuật kỳ thú trên Facebook, nơi giúp bạn chỉ huy con tàu vũ trụ trong cuộc hành trình thống trị thiên hà. Thử thách của bạn là tìm hiểu và xâm chiếm những hành tinh, nghiên cứu công nghệ mạnh mẽ, và trang bị cho tàu của mình hàng loạt module, phi hành đoàn và những thiết bị nổi bật.
Galaxy Legion
Bạn sẽ bắt tay vào thử thách lạ kỳ và rủi ro trong suốt thiên hà, và những phần thưởng sẽ thực sự lớn. Bạn từng sẵn sàng thống trị thiên hà chưa?
Galaxy Legion
Galaxy Legion
Đặng Hương


Link Game Galaxy Legion Online mới nhất: