Game Marvel: Avengers Alliance Online

Link Game Marvel: Avengers Alliance Online chính thức:


Marvel: Avengers Alliance - Tiêu diệt lực lượng bí ẩn

Một lực lượng bí mật từng hạ cánh trên trái đất. Nên lập nhóm cùng Avengers, Spider-Man, the X-Men, S.H.I.E.L.D. để kđôi thác tiềm năng của năng lượng mới này trước khi tiến sĩ Doom, Loki, và những nhân vật không đẹp xa mạnh mẽ nhất trên thế giới đánh bại bạn. Nên tuyển chọn Marvel Heroes ưa thích, thiết lập và tập hợp trong Facebook RPG mới này.
Marvel: Avengers Alliance
Marvel: Avengers Alliance


Link Game Marvel: Avengers Alliance Online mới nhất: