Game NPuzzle cho Windows Phone

Link Game NPuzzle cho Windows Phone chính thức:


NPuzzle cho Windows Phone - Trò chơi xếp hình logic

Npuzzle là thể loại trò chơi logic, luật chơi dễ dàng, game thủ chỉ có sắp xếp những mẫu hình bé thành một tấm hình lớn hoàn chỉnh, trò chơi có 3 độ khó, mỗi độ khó có số lượng hình bé khác nhau.
NPuzzle cho Windows Phone
NPuzzle cho Windows Phone
NPuzzle cho Windows Phone


Link Game NPuzzle cho Windows Phone mới nhất: