Game Sports City Online

Link Game Sports City Online chính thức:


Sports City - Tạo câu lạc bộ thể thao tuyệt vời

Tạo sân vận động của riêng bạn, quản lý đội trong những môn thể thao khác nhau và hỗ trợ đội đấy đứng đầu bảng xếp hạng trên thế giới, thiết lập cơ sở huấn luyện cao nhất, cửa hàng, những thành viên câu lạc bộ, mạng lưới giao thông,... là tất cả những gì bạn phải làm để tạo ra câu lạc bộ thể thao tuyệt vời trên Facebook.
Sports City
Là một giám đốc thể thao, bạn có để có đc kết quả tuyệt vời có thể bằng việc thuê những người chuyên nghiệp tuyệt vời trên thị trường, trực tiếp huấn luyện đội của bạn và có được kết quả tuyệt vời trong những trận đấu. Từng môn thể thao được quản lý riêng biệt và một phần lợi nhuận được gộp lại. Sự tiến bộ của bạn sẽ kiếm được tùy chọn cập nhật những tòa nhà. Bất cứ lợi nhuận nào mà bạn tạo ra tích lũy như tiền mặt. Chọn trong số những friend và người khác để cạnh tranh.
Sports City


Link Game Sports City Online mới nhất: