Game War Commander Online

Link Game War Commander Online chính thức:

Xây dựng đội quân mạnh mẽ của mình để chiến đấu cùng kẻ thù và giành lại nguồn tài nguyên của trái đất trong những trò chơi War Commander trên Facebook.
War Commander

Chức năng chính:

  • Khởi động những cuộc tấn công giết người cùng hơn 20 xe tăng, máy bay và quân đội.
  • Mở rộng đế chế của bạn và thống trị những maps thế giới.
  • Chiến thuất, trận chiến giữa người cùng người.
  • Cạnh tranh trong những sự kiện hàng tháng.
  • War Commander
    War Commander


    Link Game War Commander Online mới nhất: